Regler för isplanen i Borgby

För att garantera allas trivsel på isplanen under denna fina vinter införs nedanstående regler för användningen av isplanen i Borgby.

Isplanen i Borgby

Norra Sibbo Ungdomsförening upprätthåller isplanen främst genom talkoarbete.

Planen kan användas av både spelare och sådana som enbart vill åka skridsko. För att ge alla en möjlighet att skrinna och för att trygga allas säkerhet gäller följande regler:

Användning av isplanen

 • Planen är uppdelad två lika stora delar tvärs över planen med en flagglina.
 • Den södra delen av planen reserveras för spel med klubba.
 • Den norra delen av planen reserveras åt skridskoåkare utan klubba.
 • Efter kl. 19.30 kan man spela med klubba på hela planen.
 • Belysningen tänds genom att trycka på knappen som finns på elskåpet. Belysningen släcks automatiskt ca kl. 21.30.

Allmänna regler

 • Alla skridskoåkare önskas använda hjälm.
 • OBS! Ingen skridskoåkning är tillåten då snöplogning med maskin pågår.

Styrelsen
Norra Sibbo Uf

Linnanpellon jääkentän säännöt

Norra Sibbo Ungdomsförening ylläpitää jääkenttää pääosin talkoo työllä.

Kenttää voidaan käyttää sekä pelkkään luistelemiseen että pelaamiseen mailojen kanssa. Seuraavat säännöt ovat voimassa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus luistella turvallisesti:

Jääkentän käyttö:

 • Kenttä on jaettu kahteen osaan lippusiiman avulla.
 • Kentän eteläpää on varattu pelaamiseen mailojen kanssa.
 • Kentän pohjoispää on varattu luistelijoille ilman mailaa.
 • Klo 19.30 jälkeen pelaaminen mailojen kanssa on mahdollista koko kentällä.
 • Valot sytytetään sähkökaapin kannessa olevasta napista. Valot sammuva automaattisesti n. klo 21.30.

Yleiset säännöt:

 • Luistelijoiden toivotaan käyttävän kypärää.
 • HUOM! Oleminen kentällä on kielletty koneellisen lumiaurauksen aikana.

Johtokunta
Norra Sibbo Uf