Bli medlem i Nsu

Med detta formulär kan du ansluta dig som medlem i Norra Sibbo Ungdomsförening r.f. Det går bra att ansluta en hel familj genom att skriva samtliga namn och födelseår i medlems-rutan. Medlemsavgiften är 5 euro/år.

Medlemsavgiften faktureras en gång per år med en familjefaktura. Fakturan tillställs den vars kontaktuppgifter ifylls i detta formulär.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post

  Gatuadress (obligatoriskt)

  Postnummer och -ort (obligatoriskt)

  Namn och födelseår på medlemmar som ansluts
  Meddela varje medlems namn och födelseår på en egen rad