Viljan 100 år – historik

År 2009 firade vi föreningslokalen Viljans 100 årsjubileum. På denna sida publiceras lite historiskt material från jubileumsutställningen och den sammanfattning av historiken som framfördes på jubileumsfesten.

Norra Sibbo Ungdomsförening grundades år 1902. Föreningshuset Viljan byggdes åren 1906-1909

I september 1906 förs en diskussion om att bygga ett föreningshus, en byggnadskommitté tillsätts. I föreningens kassa fanns 1200 mk, det behövdes många talkon, fester och lotterier för att fylla på byggkassan.  De första spadtaget togs 12.10.1906.

De slutliga ritningarna gjorda av Alarik Lindberg är daterade år 1907

Ritning för Viljan 1907

Ursprunglig plan för gavel 1907

I slutet av april 1907 var stenfoten klar.

Våren 1908 firades taklagsöl. Den 29 september 1909 hölls det första månadsmötet på föreningslokalen.

Hjalmar Gustafsson

Den 14 november 1909 hölls högtidlig invigning med festtal och avtäckning av grundaren Hjalmar Gustafssons porträtt.

Huset döptes till Viljan vid en omröstning en vecka före invigningen.

Vems det vinnande förslaget och vilka andra namn som föreslogs framgår inte av protokollen.
När huset invigdes hade man lagt ut 6440 mk och 65 penni på bygget. Detta framgår av byggnads-
kommitténs redogörelse.

Föreningens skuld uppgick till 3900 mk. År 1920 var lokalen skuldfri.

Vid ett extra föreningsmöte 20 augusti 1909 beslöt man hyra läsesalen (lilla salen) och köket åt skolan, liksom ett vindsrum för lärarinnan.

Viljan under småskoletiden

Viljan under småskoletiden

1924 invigdes småskolan – det ombyggda nedre Smeds i Borgby och ungdomsföreningen disponerade från nyåret över sin lokal. (Nedre Smeds är idag branddepå)

På månadsmötet 1921 beslöts om att Viljan skall få elbelysning, dittills har föreningen
fungerat i oljelampans sken. På samma möte beslöts också att skaffa en munharpa till föreningen!

År 1929 köptes en kamin. Viljan brädfodras år 1929-1930 och målades därefter.

Viljans kök för länge sedan

År 1935 gjordes en grundlig reparation i föreningslokalens serveringsrum och kök.

För hösten 1939 planerades ett lotteri för att finansiera reparationen av stora salen. Flickorna
skulle bidra med två handarbeten och pojkarna med en penningsumma till vinster.

Allting avbröts då vinterkriget bröt ut.

Krigsläget var oroligt, 1944 hyrdes föreningslokalen till militären. Evakuerade zigenare var också inhysta en tid på Viljan.

I januari 1945 hölls ett samkväm på Viljan för alla medlemmar och hemförlovade frontmän. Man hade lagt ner mycken möda på programmet och salen på Viljan var fullsatt. Redan före kriget diskuterades att både fönster och dörrar borde förnyas – lokalen är alltför kall.

Det fanns utsedda eldare som såg till att det var varmt inför möten och sammankomster.

I slutet av 1940-talet påbörjades renoveringen och förstoringen av Viljan. Det behövdes mera utrymme för scen och omklädningsrum.

På månadsmötet 11 december 1948 godkändes reparationsplanerna och den 27 och 28  december grävdes grunden för förlängningen av Viljan.

Viljan - med förlängning men före vindfånget byggdes.

Det måste skrapas ihop pengar från olika håll och man hade ett lotteri med 10 000 lotter! De 1400 vinsterna skulle samlas  in bland alla medlemmar. Varje medlem skulle bidra med minst fem vinster. Huvudvinsten var en cykel, man
kunde också vinna en mat- och en kaffeservis.

Det behövdes också tas ett lån på 200 000 mk. Byborna ställde verkligen upp och bidrog på många sätt, Marthorna kom med både vinster och gardiner till Viljan.

Annandag jul 1949 var det fullsatt på Viljan då många samlades till återinvigning och julsamkväm. Föreningens grundare Hjalmar Gustafsson höll festtalet.

Från och med nu kunde man anställa en person som hyresfritt fick en enkel bostad på vinden mot att han skötte vissa vaktmästaruppgifter.

I början på 1950-talet bets föreningen av teaterflugan. Flera teaterstycken och helaftonspjäser ingick i
verksamheten. Bl.a kan nämnas att det vid en premiär fanns hela 190 personer i publiken!

Gänget bakom Syndabocken

På pingstdagen 1952 firades föreningens 50-årsjubileum, Hjalmar Gustafsson kallades till hedersordförande.

På 1950-talet arrangerades flera danser på Viljan, år 1956 ordnades hela 14 danstillställningar.

På 1960-talet stod inte den traditionella föreningsverksamheten högt i kurs. Visst var det några danstillställningar och möten men inte i samma skala som tidigare. Idrottsintresset var det inget fel på.

Början av 1970-talet gick på sparlåga inom föreningen, även om idrottsfolket höll igång. Brandmyndigheterna underkände kaminerna i salen, nu stod man utan uppvärmning.

1974 togs ett krafttag inom föreningen och man fick medlemsantalet att stiga till närmare 200. Talkoandan upplivades med takläggningstalko på Viljan. I 1976 års årsberättelse konstateras att talkoarbetet har fortsatt, elvärme har installerats och lokalen har igen kunnats ta i bruk.

På årsmötet 1976 beslöts att Viljan måste snyggas upp. I början av september 1977 sattes det upp en ny ridå.

75-års jubileum

75-års jubileum

11 september 1977 firades föreningens 75-års jubileum och man bestämde då att fira 80-årsjubileum i en grundligt renoverad lokal.

Efter att föreningen hållit årsmöte 1978 kan man läsa i Borgåbladet att vatten, avlopp, modernisering av köket,
allmän målning och uppsnyggning och bättre värme står på Norra Sibbo Ungdomsförenings önskelista.

1979 fick föreningen första gången kommunalt bidrag för renoveringen, förutsatt att föreningen själv
stod för lika mycket.

Man började med köket samt drog vattenledning till huset.

Vattenledning dras

År 1979 lades det ner 945 talkotimmar på Viljans renoveringarbeten På 1980-talet reparerades yttertaket på Viljan med hjälp av statliga pengar.

År 1980 snyggas stora och lilla salen upp. Nya fönster sätts in i lilla salen, golven förnyas och man förser
båda salarna med furupanel nertill. Under året bokfördes 1290 talkotimmar.

År 1981 var det scenen och tamburen som stod i tur att renoveras. Två toaletter byggdes också.

Renoveringen av lokalen börjar vara på slutrakan och man beslöt om att ha en invigningsbal 14 november 1981.

Under renoveringsåren har det lagts ner ca 4500 timmar talkokraft! 17 september 1982 kan man läsa i
Borgåbladet att föreningen är skuldfri tack vare flitiga talkoarbetare.

19 september 1982 firades föreningens 80-årsjubileum i en nyrenoverad lokal.

Luftgevärsskytte med Borgby Jaktförening som dragare blev under 80-talet en populär gren på Viljan

Luftgevärsskytte på Viljan

1986 ansluts viljan till den kommunala vattenledningen.

17 maj 1992 har Viljan öppet hus för att fira föreningens 90 år 10 oktober 1992 firas föreningens 90 års jubileum med både dags- och kvällsfest.

I maj 1993 får föreningen 10.000 mk i bidrag av Sibbo Kommun till brädfodring av Viljan.

Under våren 2002 förnyas stora salens golv. Alla gardiner i huset förnyas inför 100-årsdagen.

I maj 2002 firas föreningens 100-årsdag med öppet hus och avtäckning av minnessten. Stenen kommer från Ollas i Borgby.

I oktober 2002 firas föreningens 100 årsjubileum med dags- och kvällsfest.

Våren 2005 och 2006 snyggas gården upp, buskar och blommor planteras.

Under våren 2007 förnyas köket och alla vattenledningar i huset byts ut. Vaktmästarbostadens kök förnyas också.

Viljan målas sommaren 2007.

Hösten 2008 installeras nya utelampor på Viljan.

År 2009 firar Viljan 100 år!