Styrelsen

stenen_closeup.jpgNorra Sibbo Uf:s styrelse består av ordförande och åtta ledamöter. Ledamöterna delar på olika ansvarsområden som program&kultur, barn&ungdom, idrott m.m. Styrelsen sammanträder under normala omständigheter 11 gånger per år.

Styrelseledamöterna väljs på föreningens höstmöte för två år i sänder. Ordförandes mandatperiod är ett år.

Se styrelsens kontaktuppgifter och ansvarsfördelning