Styrelsen 2010 konstituerade sig

Styrelsen för år 2010 sammanträdde till ett första möte söndagen den 10.01.2010 kl. 18.30.

Ansvarsfördelningen för år 2010 fastställdes enligt följande:

Ordförande
Micaela Oljemark

Vice ordförande
Karola Manninen

Sekreterare (och fastighet)
Johan Isaksson

Ekonom
Cecilia Granqvist

Program&kultur, fastighet & uthyrning av Viljan
Monica Stjernberg

Program&kultur
Jeanette Saarinen

Idrott&motion
Stefan Majander

Barn&ungdom
Johanna Borgström
Pia Heikkinen

Mer omfattande kontaktuppgifter hittar du här »

På mötet detaljplanerade man också vårens program. Mer information om kommande program i Byabladet och på dessa sidor inom snar framtid.