På snöskor i Borgbyskogarna

Färdiga för vandring

Söndagen den 7.2 fanns det möjlighet för intresserade att bekanta sig med vandring med snöskor i Borgbyskogarna. Det var Timo och Marianne som vänligen stod för detta nya programinslag. Trots att vandringen inte hann med i förra numret av Byabladet var det ändå fyra personer (utöver arrangörerna) som hade fått syn på evenemanget i tidningsspalterna och vågat sig ut.

Nya fina snöskor

Sekreteraren begav sig ut på färden med uppgift att ta reda på om en som nu inte rör på sig så väldigt mycket till vardags klarar av utmaningen och återvänder med livet i behåll.

Efter att alla fått bekanta sig med utrustningen och fått sina snökängor fastspända bar det iväg. Färden gick mot Petisbacken i en varierande terräng. Till vår undsättning fanns ett tidigare upptrampat spår som nog gjorde det hela märkbart lättare. Vi prövade också på att röra oss i helt orörd lös snö, vilket naturligtvis var betydligt tyngre än att gå på en färdig spång. Klart är det dock att snöskorna gör även otrampad terräng helt farbar, men man hittar alla möjliga muskler som man inte visste om att man hade eller borde ha.

Efter en timmes vandring tänkte man inte ens på att man hade snöskorna på sig utan man kunde röra sig ganska naturligt.

Tillbaka på isplan efter en nästan tvåtimmars vandring kunde alla konstatera att det var en intressant upplevelse som gav mersmak. Möjligtvis kommer det att ordnas ännu ett tillfälle där man har möjlighet att bege sig ut på vandring med snöskor i Borgbyterrängen, så följ med tidningspalterna och webben för mer information! Undertecknad kan intyga att man inte behöver vara någon supermänniska för att klara av det!

Stort tack till Marianne och Timo för programinslaget!

Andhämtningspaus i skogen

Någonstans mellan träden skymtar Viljan