Ca 2400 startande!

Preliminära siffror ger vid handen att närmare 2400 har startat i Vargspåret idag. Under rådande väderförhållanden är det en mycket bra siffra!

Det har varit lite kommunikationsproblem till webben så det har blivit glest med rapporter denna gång. Men ni torde fortfarande kunna följa med bildflödet på ViljanCam, se länk några inlägg neråt på sidan.