Protokollplock 9/2008

Några plock ur protokollet från styrelsemötet den 4 november 2008.

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Laura, Jeanette, Mona och Thomas.

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  –    12.10 Hjärtlunk med 22 deltagare. Trevligt och lyckat på alla vis. Thomas utlovar dock en ny bana till nästa år.
  –    13.10 Frågesportsuttagning på Byagården med två juniorlag och ett seniorlag. Juniorlagen placerade sig på 1:a och 2:a plats. Lagen stod dock denna gång över den regionala finalen.
  –    20.10 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte.
  –    31.10 Styrelsen rekreerade sig själva med mat i Borgå.
 • SUF dansaftonmöte 10.11: Cecilia deltar.
 • NylSvUf ordnar sitt höstmöte 12.11: Johan deltar.
 • SUF höstmöte 19.11: Cecilia och Johan deltar.
 • Verksamhetsplan 2009: Genomgicks och godkändes att föras till höstmötet.
 • Höstmöte 20.11 kl.19: Annonser i BBL och Sipoon Sanomat den 13 november, sekreteraren fixar.
 • Sibbo Kyrkoby byalag inbjuder till jubileumsfest den 8.11 med anledning av att Ljusbacka fyller 25 år. Ingen kan delta, men vi luskar fram deras kontonummer och gör en inbetalning på 30 euro och skickar ett kort. Cecilia ordnar.
 • Stipendieansökan till Svenska kulturfonden skall lämnas in denna månad. Vi nämner bland annat Viljan 100 år, kören, belysning och scengolvet. Ansöks 3000 euro.
 • Kommunen har skickat inbjudan till info om understöd med mera. Tillfället ordnas den 19.11, och krockar alltså med alla de övriga tillställningarna som ordnas samma dag. Cecilia tittar in där före Suffens höstmöte.
 • Budget 2009 behandlades och godkändes att föras till höstmötet. Beslöts att föreslå att föreslå för höstmötet att medlemsavgiften höjs till tre euro per person (från nuvarande två)
 • Kommunen har levererat Tallmo-rinken till vår sandplan. Isplansaktivisterna har hållit en planeringspalaver och håller nästa talko inkommande fredag. Rinken måste fås upp under november månad, före marken fryser. Rinken görs mindre så att det även ryms is utanför rinken för de yngsta juniorerna. Thomas och Nicke leder rinkprojektet.
 • Isplanens belysning är i behov av att förnyas så att även de gamla armaturerna byts ut till likadana som de nya. Tillika bör elen ses över så att den följer alla regler och bestämmelser. Thomas utreder kostnaderna och ser att någon är i kontakt med Börje.
 • Den nya ljudåtergivningsutrustningen är nu installerad på Viljan. Vissa små kopplingar återstår ännu. Fast montering av högtalarna skjuts lite på framtiden.
 • Den nya utebelysningen är har installerats på Viljans gård.
 • Tjejkväll ordnas 3.12 och Killkväll 4.12.
 • Julfestprogram: Övningar 19.11 och 26.11 – Eva och Laura funderar på programstomme.
 • Föreningens Bordtennismästerskap ordnas 24.1.2009 kl. 10. Thomas köper nytt bordtennisnät tills dess.
 • Julkul: Granen tas in den 26.11 och kläds samma kväll. Mona sköter om att vi har en prima Hertsbygran att se fram emot. Julfesten är den 30.11 kl. 15. Dukning från kl. 13 samma dag. Laura beställer 120 jultårtor från S-market. Ela sköter om muggar, servietter, pepparkakor och saft mm. Julgubben kontaktas av Thomas. Styrelsen försöker komma på något trevligt programinslag.
 • Teaterresa till Fallåkers Spanska flugan 31.1.2009 kl. 16. Packalens buss är bokad. Biljett plus buss blir 20 euro. Bussen startar ca 14.45. Närmare information sätts i sikte.
 • Byablad nummer 5 utkommer inom snar framtid och innehåller information om kommande program och lite från det förflutna samt tack för insatser medlemsaktiva stått för. Karola eller Ela delar i Borgby och Mona i Hertsby.
 • Nästa års styrelse: I tur att avgå ur styrelsen är Mona, Jeanette, Cecilia och Thomas. Styrelsen förde en allmän diskussion om framtiden och det kommande.

Följande styrelsemöten hålls den 11.12 klockan 19.00 på Viljan.