Höstmöte 20.11.2008

Norra Sibbo Ungdomsförenings höstmöte ordnas torsdagen den 20.11.2008 kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan. Stadgeenliga ärenden behandlas. Servering.

Välkommen med och tyck till!

Styrelsen