Protokollplock 8/2008

Noterat ur protokollet från styrelsemötet 8.10.2008 på föreningslokalen Viljan

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Eva och Mona

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  –    13.9 HAF-jubileum, Micaela och Johan representerade. Föreningen gav som gåva champagneglasställningar för diskmaskinen.
  –    19.9 Höstdanstalko på A.I.Virtanen-salen kl. 18.30 framåt.
  –    20.9 Höstdans-smörgås-talko på A.I.V-salen kl. 10-13, gick bra i år med många deltagare.
  –    20.9 Höstdans kl. 20-01. Dansbesökare 217 (betalda+fribiljetter) plus ca 25 arrangörer. Lite fler dansare skulle nog har rymts med. I övrigt nog helt bra, men förstås kan det finnas orsak att se över konceptet med tanke på framtiden.
  –    21.9 Höstdans-efterstädningstalko.
  –    28.9 SUF-marknad i Nickby. Cecilia, Micaela och Johan ställde upp som platsvisare från 5.30. Tidvis var det ganska fuktigt väder, men marknadsdagen blev fin.
  –    30.9 Jeanette deltog i Byafestens slutmöte. Byafesten uppvisade ett negativt resultat. Mer info om Byafesten i ett senare skede när Jeanette är på plats.
 • NylSvUf ordnar sitt höstmöte 12.11
 • SUF höstmöte 19.11
 • Verksamhetsplan: I verksamhetsplanen för år 2009 noteras föreningslokalen Viljans 100-årsjubileum på lämpligt sätt. Styrelsen funderar på vad annat som skall föras in i verksamhetsplanen.
 • El-priserna stiger.
 • Kommunen har presenterat en räkning för klippning av fotbollsplanen där intervallen verkar ganska tät (ibland var tredje dag). Summa 520 euro för 20 klippningar (året före 14 klippningar). Thomas får kolla med kommunen att allt är som det skall.
 • Mattsson/Nikkilän huolto har sänt räkningen från takreparationen (198 euro+moms), men också fakturerat från renovering och reparation 2006-2008. Summa 1187 euro.
 • Utelamporna (5 st kottar) finns nu i Viljans lider. Inköpet ordnades av Börje via Tore. Grävningen av kabeldiket sker måndag 13.10 kl. 18 framåt. B-C och Tore och Ralf har lovat ställa upp och gräva.
 • Isplanen: Noterades att låset har försvunnit från isplanen pumphus. N Tåg har skaffat ett nytt lås med tre stycken nycklar. Nycklar har nu Ela, Nicke och Pata.
 • Rinkförfrågan: Kommunen har erbjudit Talmorinken till föreningens förfogande. Styrelsen diskuterade ingående för- och nackdelar. Konstaterades att man trots en eventuell rink på något sätt bör garantera även små barn kan skrinna i framtiden på planen. Det praktiska måste också fungera: uppsättning, nedplockning och att snöplogningen fungerar även i framtiden.  Beslöts att föreningen kan ta emot rinken om ett tillräckligt antal isplansaktiva förbinder sig att sköta uppsättning, nedmontering och underhåll av rinken. En förutsättning är också att en plan för hur snöplogningen kan ske i framtiden företes. I övrigt bör Thomas ansvara för att man kontrollerar att allting är i skick för vintern på planen (pumphusvärme, pumphusdörr m.m)
 • Fotbollsplanens lagfart: Skall utlysas i officiella tidningen, men på grund av att de gjort bort sig på myndigheten så kommer det först i vårens utgåva. Yrkanderätten utgår  den 6 april 2009. För föreningens del är det alltså nu bara att vänta.
 • Temakvällarna för pojkar och flickor var väldigt lyckade senast. En omgång till planeras ännu till vecka 49.
 • NylSvUf Frågesporten på Byagården 13.10: Två juniorlag har anmälts. Eva, Laura och Joonas i det ena. Patricia, Philip och Michelle i det andra.
 • Julfest och julfestprogram: En första julfestövning inklusive Luciaövning ordnas 19.11 kl. 18. Mona ordnar med gran, så att den är på plats till Aktia-kvällen den 27.11.  En andra programövning och julgransintagning onsdag 26.11 kl. 18.
 • Hjärtlunk 12.10 kl. 11. Micaela sätter påminnelse i siktet. Kollas med Thomas att frågorna sätts ut.
 • En diskussion om en teaterresa till Åbo fördes. Även Fallåker diskuterades. Vi återkommer till detta på nästa möte.
 • Styrelsen beslöt komma ihåg H Granqvist med en delikatesskorg som tack för donationerna till höstdansen under årens lopp.
 • Byablad nummer 5 utkommer i medlet av november. Preliminärt kör Karola ut i Borgby och Mona i Hertsby.
 • I samband med fusionen mellan Aktia och Veritas Skadeförsäkring berättigar föreningens betalda premier under åren 2005-2007 till ett antal aktier i Aktia. För ändamålet måste föreningen öppna ett värdeandelskonto.
 • Kopieringsmaskin: Karola har lite utrett utbudet. De flesta har nuförtiden scanner, printer och kopieringsmaskin. En färglaserversion skulle kosta ca 300 euro (Samsung). Beslöts att Karola skaffar maskinen.

Följande styrelsemöte hålls den 4.11 klockan 18.30 på Viljan.