Renoveringen fortskrider

Denna vecka har det varit talko på Viljan så gott som varje kväll och även lite på dagstid. Främst är det B-C, Tore, Stefan och Ralf som hållit i spakarna denna vecka, medan representanter för styrelsen har stått för markservicen. Man har inte stött på några större överraskningar så allt ser bra ut med tanke på tidtabellen. Nu är väggskivorna på plats och dam-wc:n kan börja målas riktigt i dagarna.