Städtalko

Viljans fönster tvättades och gårdsplanen samt branten ner mot nedre parkeringen putsades upp på ett talko den 10 juni.