Protokollplock 6/2008

Vi är tillbaka från sommarpausen även här på webbsidorna, och publicerar lite noteringar från styrelsemötet som hölls den 5 augusti 2008.

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Laura, Jeanette, Mona och Thomas.

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  –    31.5 Styrelsemedlem Eva Englund uppvaktades med anledning av studentexamen
  –    4.6 Tresockenlopp med 43 deltagare plus en del supporters.
  –    4-5.6 utdelning av årsberättelsen
  –    11.6 Bisamatch i smått våta tecken, ungkarlarna besegrade bisarna med 10-2. I pausen prisutdelning.
  –    14.6 Föreningens lag deltog i Sibboserien, i år gick laget vidare till kvartsfinal.
  –    15.6 Den Goda Viljan uppträdde på Hembygdsfest på Sibbesgården.
  –    16.6 SUF-dansmöte på Söderkulla gård, Micaela och Johan deltog.
  –    2.7 SUF-danstalko, medverkande Thomas, Tore, Simon och Johan.
  –    3.7 SUF-danstalko, Laura, Micaela och Gitta deltog
  –    4.7 SUF-dans, föreningen ställde upp med 13 personer.
  –    5.7 SUF-danstalko, Micaela, Cecilia och Johan deltog.
 • En del obetalda medlemsavgifter finns ännu, men ganska bra har det kommit in med betalningar. Vi skickar ut en påminnelse efter mötet. En del har också glädjande nog betalt lite extra åt föreningen.
 • Anmälan om offentlig tillställning för byafesten undertecknades och förs till polisen av Laura.
 • Vi fick inget bidrag för Kuusalu-resan eller belysningen till gårdsplanen från Sparbanksstiftelsen denna gång.
 • Viljan-skylten är klar och finns nu i Viljans uthus. Den sätts upp senare i höst när vi har tillgång till grävmaskin. Kostnad blev ungefär 110 euro.
 • Gårdsplanen: PK har inspekterat gårdsplanen och arbetet går nog vidare under hösten lite beroende på uthyrningsläget.
 • Taket: SL noterade i början av juni att Viljans tak har fått lite skavanker (utbuktningar). Fackmän har inspekterat taket och kommer att åtgärda det senare. Karola kollar att det inte har fallit i glömska.
 • Hörande av grannar: OB ämnar bygga ett hus i skogen över om Viljan. Styrelsen bekantade sig med dokumenten och konstaterade att man inte har något att invända mot ifrågavarande byggåtgärder.
 • Åskan slog ner i närheten av Viljan under förra fredagens åskväder (1.8). Hela telefonen mer eller mindre exploderade. Johan åker upp med en hel telefon och kollar om även linjen är död (torde vara så) och meddelar sen Elisa (de gick inte med på att JB skötte denna anmälan). I alla fall fungerar det inte nu.
 • Någon form av temaverksamhet för barn och unga ordnas nu och då under hösten.
 • Julfest blir det 30 november.
 • Stövelkastning: Diskussion om när den optimala tidpunkten för stövelkastning i samband med Byafesten vore. Beslöts att stövelkastningen blir kl. 14 den 16.8 (Byafesten börjar kl. 15).  Jeanette köper stövlar av storlek 38 och 43 i Borgå samt något pris till juniorklasserna (4 st).
 • Hjärtlunken ordnas den 12 oktober. Start från sandplanen kl. 11.00.
 • Den Goda Viljan åker inkommande veckoslut till Kuusalu 8-9 augusti. Avfärd lördag morgon med NJL. Diverse program med fest på kvällen. På söndag konsert kl. 14. Därefter hemfärd med Viking XPRS. Hela utgifterna för resan torde bli kring 1500 euro. Kommunen betalar 35 euro i vänortsbidrag per person. Återstående alltså ca 80 euro per deltagare. Totalt 14 deltagare. Beslöts att körens medlemmar betalar 50 euro per deltagare och föreningen står för resterande kostnader.
 • Byafest 16.8 kl. 15-18: Så mycket ny information finns inte att tillgå. Ett planeringsmöte hålls den 11.8 på branddepån. Föreningen skall ordna med mete på byafesten. Micaela och Karola gör ett tukkubesök för mete- och lyckohjulsvinster den 12.8 och talko ordnas kl. 18 den 14.8 då mete-vinster sätts i påsar och så vidare. Även Jeanette skaffar vinster till lyckohjulet.
 • Höstdans 20.9: Närmar sig med stormsteg! Dansmöte ordnas torsdag 21.8 kl. 19.00. Susann Sonntag´s är under kontroll, vi väntar på affischer.
 • Byablad nummer 4 utkommer i början av september när vi har tillräckligt med material. Jeanette delar ut i Hertsby och Laura samt Ela sköter om Borgby.

Följande styrelsemöte hålls den 3.9 klockan 18.30 på Viljan.