Digitalt Byablad 3 / 2021

Ännu håller COVID-19 oss i ett stadigt grepp, vi hade ju inte tänkt syssla med enbart digitala Byablad så här länge, men lite vågar man nog öppna verksamheten. Läs i nyaste Byabladet om vad vi har och kommer att syssla med. Kom med!

Årsberättelse 2020

Året 2020 blev som inget annat år tidigare, men vi har ändå inte suttit på våra handflator. Vi har gjort just så mycket att det fyller en hel årsberättelse, och lite till.

De flesta medlemmar borde redan ha fått sina exemplar i postlådan, och nu kan man även läsa den på nätet. Tryck på pärmbilden ovan för att ladda ner den, varsågoda!

Klikatkaa yllä olevaa kansikuvaa lataaksenne vuosikertomuksen ja ruotsin kielen harjoituspaketin, olkaa hyviä!

PROJEKT UPPRUSTNING AV LEKPARKEN OCH ISPLANEN!

NSU har som projekt att under våren förnya lekparkens staket (riva det gamla, sätta upp nytt) samt komplettera nuvarande lekredskap med någonting nytt. Projektets tidsram är våren-sommaren 2021 och det är tänkt att i huvudsak genomföras med talkokrafter.

Till projektet hör även att ersätta isplanens nuvarande förrådsbyggnad med ett större sådant för uppbevaring av sprutningsutrustning, ishockeymål samt annan isplansrekvisita.

Som följd av projektets omfång kommer lekparken naturligt nog att vara en slags ”byggplats” längs med våren och sommaren. Existerande lekutrustning försvinner inte helt men i och med förnyandet av staketet kommer det att vara en period lekparken inte är ingärdad!

DIN HJÄLP BEHÖVS!

Projektet kör igång måndagen den 26.4 kl.18 i lekparken med staketrivningstalko.
Följande är att måla och få nya bräder på plats.
Vi uppmanar alla som vill och kan att ställa upp för att få detta projekt genomfört. Både lekparken och förrådsbyggnaden behöver också maskinell hjälp!
Är någon intresserad av det gamla staketets bräder, tag kontakt! Först till kvarn…
Har du frågor om projekten eller kan ställa upp med olika slag av hjälp, kontakta Johanna Gustafsson 040 7230375 eller Ela Oljemark 050 3007385.

LEIKKIPUISTON JA JÄÄKENTTÄRAKENNUKSEN UUDISTAMISPROJEKTI

Kevään aikana NSU:lla on tarkoitus uudistaa leikkipuistoa ympäröivä aita sekä täydentää leikkivälinevalikoimaa. Projekti suunnitellaan tehtäväksi pääosin talkoovoimin kevään kesän 2021 aikana.

Hankkeeseen kuuluu myös jääkentän nykyisen varastorakennuksen korvaaminen suuremmalla rakennuksella jäädytysletkujen, jääkiekkomaalien ja muiden jääkentän tavaroiden varastointia varten.

Projektin laajuuden seurauksena leikkipuisto on luonnollisesti eräänlainen ”rakennustyömaa” keväällä ja kesällä. Olemassa olevat leikkivälineet eivät katoa kokonaan, mutta aidan uusimisen myötä tulee olemaan aika, jolloin leikkipuistoa ei ole aidattu!

APUASI TARVITAAN!

Projekti alkaa maanantaina 26.4. Klo 18 leikkipuiston aidan purkamisella. Seuraavaksi uudet laudat maalataan, sahataan määrämittoihin ja ruuvataan paikoilleen.
Jos sinulla on aikaa ja intoa, tule talkooavuksi purku-, maalaus- tai ruuvaustöihin.
Sekä leikkipuisto että varastorakennus tarvitsevat myös mekaanista apua!
Oletko kiinnostunut vanhan aidan laudoista, ota yhteyttä!
Jos sinulla on kysyttävää projekteista tai haluat tulla avuksi talkoisiin, ota yhteyttä Johanna Gustafsson 040 7230375 tai Ela Oljemark 050 3007385.