Protokollplock 9/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 2 oktober 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 135 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 6.9 Johan deltog i SUF-styrelsemöte på SUF-huset
– 16.9 Karola och Micaela samt Stefan Lö. fyllde i bidragsansökningar
– 18.9 Lekparkstalko, Pia ensam närvarande. Tillfället krockade med HoS möte.
– 20.9 Johan deltog i NylSvUf styrelsemöte på FSU:s kansli
– 29.9 Johan ritade marknadsrutor kl. 14-17.30
– 29.9 Föreningen uppvaktade Patrik Erlund på hans 50-årsdag.
– 30.9 Pia, Cecilia, Micaela och Johan agerade platsvisare ca 5.30-10.00 på
marknaden i Nickby.

§ 136 SUF/NSU meddelanden:

– SUF: idag har det kommit förfrågan om vem som vill vara lokal frågesportsarrangör
22.10. Måndag passar lite dåligt för oss med tanke på körsång.
– NylSvUf: medlemsavgiften borde vara på kommande.

§ 138 Sekreteraren:

– Föreningens höstmöte ordnas 15 november kl. 19.00. Sekreteraren annonserar.
– Verksamhetsplan 2013: Förslaget till verksamhetsplan presenterades och godkändes att föras vidare till höstmötet.

§ 139 Ekonomi:

– Medlemsavgifter: ca 10 obetalda kvar, vi väntar ännu en tid innan vi stryker de obetalda från medlemsregistret.
– Planhyror: Stefan La skickar giron till de som använt planen.
– Bidrag: Sibbo kommun har beviljat föreningen 550 euro för ungdomsverksamhet. Från Sparbanksstiftelsen har vi sökt om bidrag för uppgradering av elanslutningen till Viljan.

§ 140 Fastighet:

– Golvet i källaren är klart och två lampor har installerats av Börje N. I källaren
finns ännu en del material som kan klassas som rent skräp. Mona ordnar med ett släp och i ett senare skede kommer vi överens om en tidpunkt för ett städ- och
tömningstalko.
– 96 snapsglas har införskaffats till Viljan.
– Ramperna till Viljan: Den modell som var i åtanke ansågs vara ostadiga
och för långa. En stadigare version lär finnas för ca 150 euro. Stefan La
sköter införskaffning av lämplig ramp för max 200 euro.
– Viljans avloppsbrunnar har tömts.

§ 141 Barn & ungdom:

– Programmet förverkligas enligt tidigare uppgjord plan.

§ 142 Idrott och motion:

– Stövelkastning och hjärtlunk 7.10 kl. 11: Start från sandplanen i Borgby, traditionell
rutt och program. Stövelkastningsmästerskapen kl. 12 efter hjärtlunken. Vinnarna får i
år köpa stövlar i rätt storlek i Paipis Centralbod på föreningens bekostnad. Micaela har
satt upp reklam på anslagstavlorna och sköter om i Siktet.

§ 143 Program och kultur:

– Reflexvästarna har anlänt igår, inspekteras efter mötet. Några lippisar och västar finns ännu kvar.
– Höstdans: allt är under kontroll. Reklam är nu just det som är mest aktuellt.
Annonserna är bokade och publiceras enligt plan. Öl-lovet har kommit, polistillståndet
väntar vi ännu på. Talko på fredag 12.10 från kl. 18 och smörgåstalko lördag 13.10 kl.
10. Vi försöker tömma allt på natten mellan lördag och söndag så att vi inte på söndag
behöver till Wessmansalen.
– Jubileumssupé: anmälningsläget är ca 58 nu, så ännu ca 20 platser kvar.
Jubileumskommittén har möte inkommande torsdag.
– Mona har bokat 50 biljetter till Fallåker lördagen den 26.1 kl. 16.