Protokollplock 3/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 2 mars 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 39 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 15.2 Stefan deltog i Vargspårskommitténs möte
– 17.2 Cecilia och Johan deltog i SUF:s styrelsemöte på SUF-huset.
– 20.2 Snöskovandring i Timo och Mariannes regi med 9 deltagare.
– 27.2 skidades det 22:a Sopploppet med ett rekordantal deltagare, totalt 360 startande. Skidloppet var lyckat på alla sätt, även om det satte hård press på såväl utrymmen som arrangörer. Diplomen tog slut, men Mona har kopierat upp nya diplom på Silverprint (500 st). De som inte fick diplom på söndag, skall få dem per post.

§ 40 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– Suffen önskar uppgifter till Sommar-Sibbo samt föreningens aktuella kontaktuppgifter. Micaela ordnar.
– NSU/FSU gör en soppturné och besöker Sibbo i samband med Suffens vårmöte den 19 april.
– Micaela har uppdaterat NSU-rapportblanketten på nätet med aktuella uppgifter.

§ 42 Sekreteraren:

– Vårmöte 22.3: annonsering 10 mars i Borgåbladet och Sipoon Sanomat.
– Verksamhetsberättelsen behandlas i slutet av mötet.

§ 43 Ekonomi:

– Bidragsansökningar: Micaela, Karola och Cecilia har arbetat med de kommunala bidragsansökningarna. Blanketterna har förnyats och är flera till antalet än tidigare, så det är en hel del arbete. Största summorna ansöks för skidspår och isplan. Blanketterna skall vara inlämnade senast 15.3.
– Ordförande har även gjort en ansökan till Svenska folkskolans vänner för verksamhet och publikationer.
– Fastlagsväxelpengar behövs, vi ser om det finns lämpliga valörer efter vargspåret, annars måste mera växelpengar tas ut från banken.

§ 44 Fastighet:

– WC-reparationen inleds 7 mars. Allt material har beställts via Tore från Simolin. Talkon alla kvällar. Första kvällen rivs de gamla wc:na ut. På söndagen efter vargspåret görs även lite förberedelser gällande undanplockning av saker och dylikt.

§ 45 Barn & ungdom:

– Discot den 18 februari måste tyvärr inhiberas eftersom det inte fanns tillräckligt med funktionärer. Vi försöker på nytt när vi är säker på att vi har funktionärer på plats. Beslöts att ordna Valborgsdisco torsdag 28.4 kl. 18-20.
– Information om bowlingutfärden och påskpysslet skall ingå i Byabladet och på lappar till skolan. För bowlingen 19 mars finns det 5 banor bokade, start kl. 15 från Viljan.

§ 46 Idrott och motion:

– Vargspåret 6.3: Arbetsuppgifterna fördelades. Talko på lördag 5.3 från kl. 13 framåt. På söndag kommer morgonskiftet till ca 5:30-6:00 tiden. Karin kokar soppa även till Vargspåret, Micaela avhämtar den imorgon torsdag.
– Serieterränglöpningar: 2.5, 4.5, 6.5, 9.5, 11.5 kl. 18:30, mästerskap 13.5 kl. 18:30.

§ 47 Program & kultur:

– Fastlagsjippo 8 mars kl. 18.30: Vår uppgift är att ordna med växelpengar, kaffe och saft.
– Café Viljan 10 april kl. 15: På estraden bland annat Den Goda Viljan, Maria & Adelina och Eljas A. Utöver det kaffe och lotteri samt utdelning av bidrag från Byafestkontot.

§ 49 Övriga ärenden

– Lappar om aktuella aktiviteter sätts upp.
– Börje N har hälsat att man helt borde koppla loss värme-elementen när man har hög belastning i köket. Under sopploppet gick en av huvudsäkringarna för en fas sönder.