Protokollplock 3/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 11 mars 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 39 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 9.2 Micaela och Johan deltog i SUF-dansens planeringsmöte
– 9.2 Cecilia och Johan deltog i SUF-styrelsemöte
– 11.2 Kicka Lindroos uppvaktades på femtioårsdagen.
– 15.2 Johan deltog i NylSvUf:s framtidsplaneringsgrupps möte i Kyrkslätt
– 21.2 Fastlagsjippo på isplanen med traditionellt upplägg. Förutom jaktföreningen deltog byarnas övriga föreningar i arrangemangen. Lite färre besökare, eventuellt
beroende på sportlovet.
– 25.2 Föreningsmästerskap i skidning med tio deltagare tävlande i 8 olika klasser.
– 26.2 XXIII Sopploppet: Lyckat Sopplopp med 304 startande. Till kommande år bör
vi fundera på anmälnings- och diplomproceduren som blir överbelastad med den
här mängden deltagare. Vi kunde ha behov av flera arrangörer om man räknar att
skidarna är lika många även i framtiden.
– 4.3 XXIV Vargspåret: Ett fint Vargspår med ca 2250 deltagare. På Viljan startade
137 skidare. Konstaterades att det borde vara ett skilt bord där man avanmäler sig
när man kommer till mål och skall klara av formaliteterna. Funktionärer hade vi ett
lämpligt antal så att allting löpte bra och ingen behövde arbeta ihjäl sig. Till nästa
gång utreds ifall saftstationen på vägen till Nickby borde återupplivas vid
Hertsbymasten, men det kräver förstås flera arrangörer.
– 7.3 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte i Helsingfors
– 7.3 Månskens-snöskovandring med 15 deltagare utöver Marianne och Timo. Mycket
lyckat och omtyckt programinslag. En redaktör från Sipoon Sanomat deltog även i
vandringen.
– 8.3 Micaela deltog i SUF-dansens planeringsmöte på SUF-huset
– 8.3 Cecilia och Johan deltog i SUF-styrelsemöte på SUF-huset.
– Noterades också att Viljans flaggstång behöver ses över, vilket vi fick erfara i
samband med att flaggan fastnade i topp på Vargspåret.

§ 40 SUF/NSU meddelanden:

– SUF-dans 6.7: Vi skall traditionellt bidra med ordningsvakter och biljettförsäljare.
Ordningsvakterna skall meddelas till SUF inom snar framtid.
– NylSvUf: Vårmöte 21.3. Bland annat kommer man att presentera en ny form av
fakturering av medlemsfakturor.

§ 42 Sekreteraren:

– Föreningens vårmöte ordnas tisdagen den 27 mars kl. 19.00. Annonser i BBL och SiSa torsdag 15.3.2012. Johan ordnar annons.
– Inbjudningar till 110-årsfesten den 19 maj skickas ut veckan efter påsk.
– Verksamhetsberättelsen för år 2011 genomlästes och godkändes att föras vidare till
vårmötet med på mötet gjorda korrigeringar och kompletteringar.
– Förtjänsttecken och premieringar vid 110-årsfesten den 19 maj 2012. Det av
ordförande och sekreterare beredda förslaget presenterades och godkändes att föras
vidare till Sibbo Ungdomsförbund och Nylands Svenska Ungdomsförbund. Utöver
förtjänsttecken och standar görs även en jubileumspryl samt övriga speciella
premieringsattiraljer.

§ 43 Ekonomi:

– Redovisning för fastlagsjippo, Sopplopp och Vargspår bifogas protokollet. Sopploppet
visar i detta skede ett överskott på 2159,94 och Vargspåret ett överskott på 1420,42.
– Kommunen har meddelat om nya bruks- och grundavgifter för vattenanaslutningen till det kommunala vattennätet.
– Karola och Micaela har fyllt i ansökningsblanketterna för de kommunala bidragen.
– Bokslutet för år 2011 genomgicks och godkändes att föras vidare till
verksamhetsgranskning och vårmöte.

§ 44 Fastighet:

– Nya fönster har installerats på Viljan enligt uppgjord plan. Installationen gick mycket
smidigt och utseendemässigt är resultatet till full belåtelse. De gamla fönstren lagras
tillsvidare i gårdslidret. Lilla salens bågar förs av Stefan Lö. till Borgå för
glasläggningen. Under försommaren planeras en lagertömningsdag för allmänheten då vi försöker göra oss av med allt gammalt som samlats i våra lager.

§ 45 Barn & ungdom:

– Pysselkväll 31.3 Materialavgift tre euro. Pia och Adelina har allt under kontroll.
– Påskhäxträff lördag 7 april. Traditionellt upplägg. Men det blir lagerkarameller istället
för påskägg i år.
– Barnfest den 22 april. Micaela utreder en trollkonstnär från Borgåtrakten.

§ 46 Idrott och motion:

– Fotbollsplansreserveringar: Planen är nu preliminärt bokad alla vardagskvällar för lag
från Sibbo-Vargarna. Må-ons, fre 18.00-20.00 och torsdagar 18.30-21.00.
Spelperioden är ca halva maj till slutet av september. Bör observeras att Bisamatchen är den 13 juni och då är planen i föreningens bruk.
– Terränglöpning ordnas kl. 18:00 må 23.4, ons 25.4, fre 27.4 och må 7.5, ons 9.5 och
mästerskap fre 11.5.

§ 47 Program och kultur:

– Jubileumsårets prylar: kommittén har tagit ställning till vilka produkter som skall
skaffas. Det blir tuber, lippisar och i mindre mängder fleecevästar. Till hösten planeras ännu reflexvästar.
– Kristina från Dufvemåla på Svenska teatern 31.3. Allt är under kontroll.
– Högtidlig dagsfest med anledning av 110-årsjubileet ordnas lördag 19.5. Alla bör
observera att deras insats kommer att behövas.