Styrelsen 2011 konstituerad

Styrelsen för år 2011 höll sitt konstituerande möte den 12 januari på föreningslokalen Viljan. Styrelsens sammansättning är långt den samma som föregående år, förutom att Jeanette Saarinen ersatts av Adelina Svärd. Vi tackar Jeanette för mångåriga insatser för föreningen, och önskar Adelina varmt välkommen med i arbetet!

Under år 2011 kommer styrelsen att arbeta enligt följande ansvarsfördelning:

Ordförande Micaela Oljemark
Vice ordförande Karola Manninen
Sekreterare Johan Isaksson
Ekonom Cecilia Granqvist
Fastighet Mona Stjernberg (uthyrningsansvarig) och Johan Isaksson
Barn och ungdom Adelina Svärd och Pia Heikkinen
Program och kultur Mona Stjernberg och Johanna Borgström
Idrott och motion Stefan Majander

[intlink id=”14″ type=”page”]Kontaktuppgifter till styrelsen finns här »[/intlink]