Protokollplock 10/2010

Anteckningar från styrelsemötet den 4 november 2010
Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Johanna, Cecilia, Pia, Mona och Stefan
 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 2.10 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte och intervju av sökande till ny verksamhetsledare för förbundet.
  – 3.10 [intlink id=”985″ type=”post”]Hjärtlunk med start från Tallbåskis i Hertsby[/intlink]. Ny och fin rutt. 24 deltagare.
  – 8.10 Höstdanstalko
  – 9.10 Höstdans, förlöpte traditionellt. Lyckad på alla sätt, men lite fler besökare kunde det förstås ha varit. Vi återkommer till ekonomin när uträkningarna är klara.
  – 15.10 Föreningen uppvaktade med adress på Lars Lönnkvists begravning
  – 16.10 Nyländsk afton
  – 18.10 Stefan deltog i Vargspårskommitténs middag
  – 21.10 Cecilia och Johan deltog i SUF-styrelsemöte
  – 25.10 Lokal uttagning till Nylans Svenska Ungdomsförbunds frågesport: Vi ställde upp med två allmänna lag, ett junior lag och ett knattelag. (Lag 1: Kicka Lindroos, Niclas Tåg, Mathias Oljemark, 2 plats. Lag 2: Staffan Ahlberg, Anna Fabricius, Thomas Taimitarha, 3 plats. Juniorlag: Petra Arola, Caroline Haldin och Michelle Wickström, 1 plats. Knattelag: Zacharias Järvinen, Emilia Franzén, Miranda Wirén, 1 plats). Av dessa gick Allmänna klassens lag 1, juniorlaget och knattelaget vidare till [intlink id=”873″ type=”post”]landskapsfinalen inkommande söndag i Tessjö[/intlink].
  – 30.10 Johan deltog i UF-framtid arbetsgruppens möte på FSU:s kansli
 • Is-/sandplansärenden:
  – Hyvlingen av planen har gjorts i två etapper och avslutats med vältring. Totalt 1353 euro blev det att kosta.
  – Rinken är uppmonterad och nya lampor har införskaffats för 882 euro.
  – Sanden är ännu ofakturerad, men handlar om ca 2000 euro.
  – Konstaterades att en uträkning för utgifter och intäkterna för isplanen de senaste åren skall göras av Cecilia. Vi har satsat mycket pengar på planen nu.
 • Förslaget till verksamhetsplan för år 2011 behandlades och godkändes efter gjorda ändringar att föras vidare till höstmötet.
 • Bidragsansökningar: Kulturfonden har deadline 30.11. Micaela har redovisat Svenska folkskolans vänner bidrag förra veckan.
 • Höstdansredovisning: Största delen av sponsorbidragen har kommit in på kontot. Själva redovisningen är ännu på hälft.
 • Byafestredovisning:  Ett möte med de övriga föreningarna hålls där resultatet gås igenom.
 • Fotbollsplanshyra: 100 euro har nu inbetalts, så det är ok.
 • Medlemsavgiftspåminnelser: en påminnelse skickas till de som inte betalt, sekreteraren har gjort kopior på fakturan.
 • Budgeten för år 2011 godkändes efter korrigeringar och kompletteringar att föras vidare till höstmötet.
 • Informationspärmen om Viljan görs så småningom
 • Kylskåpet i Viljans kök har gått sönder. Nytt måste införskaffas.
 • Pingismästerskap ordnas den 23 januari kl. 11
 • Teaterresa 8.1 kl. 13.00, 20 biljetter är redan sålda, 10 finns det kvar.
 • Julfest 28.11 kl. 15.00. Traditionellt program. Mona beställer 120 jultårtor. Stefan Lönnkvist donerar vänligen julgran, julgubbe rekryteras i näromgivningen.
 • Byablad nummer 5 utkommer i lillajulstider. Vi svarar på responsen vi fick över nätet.