Påminnelse om föreningens höstmöte!

Föreningens stadgeenliga höstmöte ordnas tisdagen den 20 november kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan. På mötet behandlas bland annat verksamhetsplan och budget för år 2008. Dessutom väljs ordförande och styrelse för år 2008. Det är alltså nu som du skall delta om du önskar påverka föreningens verksamhet! Servering.

Välkomna!