Byablade 2 / 2023

Nyaste Byablad torde redan har hittat till allehanda postlådor i byarna, men här är blaskan även digitalt, varsågoda! Tryck på pärmbilden för att läsa!