Protokollplock 8/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 3 september 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Stefan

§ 120 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 28.8 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte
– 31.8 Föreningens ordförande uppvaktades med anledning av 40-årsdagen.
– 2.9 Cecilia och Johan deltog i SUF-styrelsemöte

§ 121 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– SUF-marknad 29.9: Vi ställer traditionellt upp med platsvisare på söndag morgon från kl. 5.30. Micaela, Pia, Cecilia och Johan ställer upp.
– 17.9 kl. 19-21 ordnar SUF ett utbildningstillfälle på Hansas om föreningslagen och beskattning av föreningar.

§ 122 Isplansärenden:

– Inget direkt nytt på planfronten. De rink-element som fallit omkull borde resas och hela rinken bör stadgas upp.

§ 123 Sekreteraren:

– Föreningens höstmöte hålls 19 november kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan.

§ 124 Ekonomi:

– Höstdansens utskänkningstillstånd: Loven är under kontroll, såväl utskänkningen som polislovet. En del kommunikation angående wc:nas antal har skett med hälsoinspektören, men även den saken torde nu vara avklarad.
– Kommunala bidrag: Motionsidrottsverksamhet 730 euro (1500 euro ansökt). Noterades att prestationerna från skidspåren inte noterats detta år, dessutom kan man nog misstänka en viss mängd luft i övriga föreningars rapportering. Som allmänt bidrag från ungdomstjänster erhöll vi 500 euro (1200 euro ansökt).
– Medlemsavgiftspåminnelser: Sekreteraren har tagit ut kopior på de obetalda medlemsavgifterna. Kassören kollar ännu upp att inga medlemsavgifter betalats in sedan senast, därefter distribueras påminnelserna.

§ 125 Fastighet:

– Luftvärmepump: Väggarna i stora salen har målats och älghuvudet har bytt plats. Luftvärmepumpen installeras 10 september.
– Kervo Energi har gett en offert på ett tidsbundet elavtal (2 år). Inbesparingen skulle vara ca 475 euro per år med dagens förbrukning. Styrelsen beslöt att godkänna offerten.
– S Lönnkvist har inventerat Viljans elkontakter och säkringar. I köket är säkringarna inte tillräckliga vilket betyder att en ny dragning från centralen antagligen måste göras. S
Lönnkvist befullmäktigas att vidtala en elektriker för att få arbetet utfört.

§ 126 Barn & ungdom:

– 24.9 Chill-kväll med spel och musik
– 8.10 Handarbete/Pysselkväll
– 22.10 Hoplop
– 5.11 Bowling i Träskända
– 7.11 Halloweendisco för lågstadieåldern kl. 18-20:30
– 21.11 Julfestprogramsövningarna inleds
– 28.11 Julfestprogramövning (och julgranen tas in)

§ 127 Idrott och motion:

– Hjärlunk och stövelkastning ordnas den 6 oktober med start kl. 11. Stövelkastningen börjar kl. 12. Meddelandet till kommunen om att vi ordnar Hjärtlunk har gjorts. Stefan La är vår kontaktperson. Lunken startar från sandplanen, stövelkastningen sker på fotbollsplanen. De äldre segrarna i stövelkastningen får lösa ut sina prisstövlar i Paipis Centralbod. De yngre får reflexvästar.

§ 128 Program och kultur:

– Höstdans: Planeringsmöte hålls idag kl. 20.
– Julbasar: Vi hade planerat julbasar till den 14 december, men kommunen ordnar julbasar i Söderkulla samma dag. Vi föreslår att julbasaren ordnas den 24 november, men det är upp till program&kultur att besluta om vi har möjlighet att genomföra projektet.
– Föreningens julfest ordnas den 1 december kl. 15.
– Mamma Mia på Svenska teatern hösten 2014. Från och med halva november får man reservera biljetter. Vi bokar biljetter för en busslast. Mona sköter detta.
– Den Goda Viljan inleder sin säsong måndagen den 9 september under ledning av C Moen.

§ 129 Info:

– Byablad 4/2013 utkommer när ordförande fått all aktuell information.

§ 130 Övriga ärenden

– B-C har snickrat fyra bord som kan användas ihop med tältet. Beslöts att föreningen löser in borden för materialets pris 279,45 euro. Tältet har hämtat bra med hyresintäkter denna sommar, men måste förnyas nästa år eftersom tältduken är slutsliten. Beslöts att vi på nästa möte slår fast hyra for borden och också granskar övriga priser för uthyrning av utrustning.
– Beslöts att B-C även får fullmakt att restaurera bänkarna som kan användas ihop med tältet och borden.

Följande styrelsemöte hålls den 1.10 klockan 18:30 på Viljan.