Protokollplock 1/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 3 januari 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Mona, Stefan

§ 4 Styrelsen för år 2013 konstituerades enligt följande:

Ordförande Micaela Oljemark (av föreningsmötet vald)
Vice ordförande Mona Stjernberg
Sekreterare Johan Isaksson
Ekonom Karola Manninen
Fastighet Mona Stjernberg (uthyrningsansvarig) och Johan Isaksson
Barn & ungdom Pia Heikkinen
Program & kultur Kristin Jonsdottir och Cecilia Granqvist
Idrott & motion Stefan Laurén

§ 7 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– Isplanen var skrinnbar från 6.12. För tillfället torde isen vara aningen sämre på grund av värme och vatten. Men vi ser läget an.
– Julbasaren 9.12 noterades vara helt lyckad med tanke på att det var första gången det ordnades. 15 försäljare och över ett hundratal besökare. Positivt att man såg många besökare som i vanliga fall inte syns så ofta på Viljan. Reklamen för tillfället kunde effektiveras till nästa gång.
– Micaela har överräckt julgåva och –blomma åt Backas.

§ 8 SUF/NSU meddelanden:

– Dansmöte 7.1 kl. 18 och styrelsemöte 7.1 kl. 19.

§ 10 Sekreteraren:

– Texterna till årsberättelsen skall vara sekreteraren tillhanda 31.1.
– Föreningens vårmöte hålls 14 mars kl. 19.00
– Nya NSU-affischer skall förhoppningsvis förverkligas i år.

§ 12 Fastighet:

– Köksinventering ordnas inom överskådlig framtid.
– Förnyandet av scengolvet är tänkt att ske efter Vargspåret så att det är färdigt till påsken.
– Raul N har införskaffat nya glödlampor till evakueringsbelysningen. Torde levereras inom snar framtid.
– Uppgraderingen av Viljans elanslutning väntar ännu på elbolagets verkställande.

§ 13 Barn & ungdom:

– Vårens program är under planering och presenteras närmare på nästa möte.

§ 14 Program & kultur:

– Teaterresa till Fallåker 26.1: Tillsvidare finns det 7 av 50 biljetter kvar. Bussen går kl. 14.45 från branddepån. Deltagaravgift á 20 euro (15 euro teaterbiljett/5 euro buss)
– Fastlagsjippo 12.2 kl. 18.30: Enligt traditionellt mönster, diskuteras närmare på nästa möte.
– Vårbasar: Stina föreslår att vi också försöker med en vårbasar/lopptorg på Viljan. Tidpunkten förslagsvis senare på våren så att det inte inverkar på Marthornas etablerade påskbasar.
– Vårbal: Orkestern UniSet är bokade till den 20 april för en vårhippa med dans och mat på Viljan. Supékortets pris fastslogs till 30 euro vilket inkluderar mat och dans.
– Höstdans ordnas preliminärt den 12 oktober 2013. Mona kollar om Wessmansalen är ledig och ordförande är i kontakt med San Marino och Linda.

§ 15 Idrott och motion samt isplansärenden:

– Skidspårsäsongen är inledd, spår har funnits sedan lite före julen. Den senaste tidens väder har dock inte varit positiv för skidspårens kvalitet.
– Skidmästerskap, Sopplopp och Vargspåret: Vi ser hur vintern utvecklar sig. Preliminärt datum för skidmästerskap är 23 februari kl. 14. Sopploppets pris justeras till 12 euro för vuxna och 6 euro för barn. Vargspårskommittén har möte den 10 januari.
– Snöskovandringar: Blir av om vädret så tillåter.
– Beslöts att en ny skotersläde införskaffas för ca 360 euro.

Följande styrelsemöten hålls den 31 januari och 26 februari klockan 18.30 på Viljan.