Protokollplock 11/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 4 december 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona

§ 167 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 4.11 Nylands Svenska Ungdomsförbunds frågesportsfinal, föreningens lag deltog i något omarbetad form. Allmänna laget bestod i finalen av Magnus Lindroos och Janne Järvinen. Juniorlaget hade samma deltagare som vid uttagningarna. Båda lagen slutade på en sjunde plats i respektive klass.
– 7.11 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte på kansliet i Helsingfors.
– 8.11 Cecilia och Johan deltog i SUF styrelsemöte.
– 8.11 Cecilia, Micaela och Johan deltog i SUF höstmöte. Johan valdes till ordförande för SUF för år 2013.
– 9.11 Tom Sundbäck uppvaktades i samband med hans pensioneringsfest.
– 14.11 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds höstmöte på Bygdehemmet.
– 17-18.11 Johan deltog i Finlands Svenska Ungdomsförbunds höstmöte och uf-rörelsens 125-årsjubileumsplanering i Åbo. Johan valdes till ordinarie styrelsemedlem i FSU för perioden 2013-2014.
– Mona delade ut Byablad i Hertsby den 16.11 och Karola i Borgby den 18.11
– 25.11 Storskogsvandring med Marianne och Timo. En lyckad promenad med 13 deltagare.
– Spolningen av isplan har inletts den 2.12.

§ 168 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– SUF dans 5.7.2013, på förslag orkestrarna Exodus och Showdown. Nästa dansmöte är den 7.1. För dansen 2012 erhöll föreningen 1785,30 euro för 96,5 talkotimmar.
– FSU: Föreningen har mottagit information om uf-rörelsens 125-årsjubileum den 23 mars 2013 och övriga jubileumsaktiviteter nästa år.

 § 172 Fastighet:

– Övriga hyror för Viljan: Beslöts att även justera följande hyror:
o Möte 70 euro
o Veckoslutshyra 250 euro enl. tidigare beslut
o Tält 5×8 m: i samband med Viljan 50 euro, separat 100 euro.
– Inventarier hyr vi i framtiden ut utanför Viljan endast enligt uthyrningsansvarigas övervägan.
– Beslöts också att försöka styra visningarna av Viljan så att de koncentreras till en dag i veckan, t.ex. måndag före och vid behov efter sången.
– Vi återkommer till frågan om Viljans takrännor på nästa års sida.
– Ramperna till Viljan gjordes av Johan Krogell och har levererats till Viljan.

 § 173 Barn & ungdom:

– Ringette/skrinnskokurs ordnas när isen är skrinnbar.

§ 174 Idrott och motion:

– Stefan har inte fått någon större respons angående skidspåren i byn.
– Följande Vargspårsmöte är 10 januari. NPI kommer att sköta om Vargspårsstationen vid centralidrottsplan.

§ 175 Program och kultur:

– Julbasar 8.12: För tillfället 16 bord uthyrda med ett varierande utbud. Huvudsakligen är det föreningsmedlemmar som kommer att erbjuda produkter. Föreningen säljer glögg och jultårtor etc.
– Teater på Fallåker 26.1: 14.45 start från branddepån. 15 euro biljett, busstransport á 5 euro. För tillfället 29 anmälda.
– Någon form av hippa föreslås att ordnas i april. Micaela kollar med UniSet.
– Höstdans: bokning av orkester bör ske i början av nästa år.

Följande styrelsemöte hålls den 3.1.2012 klockan 18.30 på Viljan.