Uppvaktning vid Hjalmar Gustafssons grav

Med anledning av föreningens 110-årsjubileum hedrade styrelsen minnet av föreningens grundare Hjalmar Gustafsson genom kransnedläggning vid dennes grav 19 maj kl. 10.

 

Foto: B-C Oljemark