Förbundsmöten

Såväl Finlands Svenska Ungdomsförbund som Nylands Svenska Ungdomsförbund höll sina höstmöten i Helsingfors idag. Båda förbunden återvalde sina respektive ordföranden, så Sebastian Gripenberg fortsätter som ordförande för FSU och Karl-Erik Hermansson som ordförande för NSU (förbundet alltså).

I styrelsesammansättningarna skede det små justeringar. Johan Isaksson återvaldes som styrelsemedlem i Nylands Svenska Ungdomsförbund, samt efter ett års paus, till ersättare i FSU:s styrelse. Således fortsätter Norra Sibbo Uf att aktivt bevaka förbundens verksamhet. Här kan även noteras att Cecilia Granqvist och Johan Isaksson fortsätter som styrelsemedlemmar i Sibbo Ungdomsförbund, som höll sitt höstmöte förra torsdagen.