Snart är den här!

Kören Den Goda Viljans [intlink id=”850″ type=”post”]10-års jubileumskonsert[/intlink] spelades in och har nu framställts på DVD. Enligt uppgift kommer DVD:na att överräckas till kören inkommande måndag. Några extra exemplar av skivan finns, så kontakta någon i kören om du vill ha ett exemplar till självkostnadspris. Inspelningen gjordes av Wanda Videonet.