PROJEKT UPPRUSTNING AV LEKPARKEN OCH ISPLANEN!

NSU har som projekt att under våren förnya lekparkens staket (riva det gamla, sätta upp nytt) samt komplettera nuvarande lekredskap med någonting nytt. Projektets tidsram är våren-sommaren 2021 och det är tänkt att i huvudsak genomföras med talkokrafter.

Till projektet hör även att ersätta isplanens nuvarande förrådsbyggnad med ett större sådant för uppbevaring av sprutningsutrustning, ishockeymål samt annan isplansrekvisita.

Som följd av projektets omfång kommer lekparken naturligt nog att vara en slags ”byggplats” längs med våren och sommaren. Existerande lekutrustning försvinner inte helt men i och med förnyandet av staketet kommer det att vara en period lekparken inte är ingärdad!

DIN HJÄLP BEHÖVS!

Projektet kör igång måndagen den 26.4 kl.18 i lekparken med staketrivningstalko.
Följande är att måla och få nya bräder på plats.
Vi uppmanar alla som vill och kan att ställa upp för att få detta projekt genomfört. Både lekparken och förrådsbyggnaden behöver också maskinell hjälp!
Är någon intresserad av det gamla staketets bräder, tag kontakt! Först till kvarn…
Har du frågor om projekten eller kan ställa upp med olika slag av hjälp, kontakta Johanna Gustafsson 040 7230375 eller Ela Oljemark 050 3007385.

LEIKKIPUISTON JA JÄÄKENTTÄRAKENNUKSEN UUDISTAMISPROJEKTI

Kevään aikana NSU:lla on tarkoitus uudistaa leikkipuistoa ympäröivä aita sekä täydentää leikkivälinevalikoimaa. Projekti suunnitellaan tehtäväksi pääosin talkoovoimin kevään kesän 2021 aikana.

Hankkeeseen kuuluu myös jääkentän nykyisen varastorakennuksen korvaaminen suuremmalla rakennuksella jäädytysletkujen, jääkiekkomaalien ja muiden jääkentän tavaroiden varastointia varten.

Projektin laajuuden seurauksena leikkipuisto on luonnollisesti eräänlainen ”rakennustyömaa” keväällä ja kesällä. Olemassa olevat leikkivälineet eivät katoa kokonaan, mutta aidan uusimisen myötä tulee olemaan aika, jolloin leikkipuistoa ei ole aidattu!

APUASI TARVITAAN!

Projekti alkaa maanantaina 26.4. Klo 18 leikkipuiston aidan purkamisella. Seuraavaksi uudet laudat maalataan, sahataan määrämittoihin ja ruuvataan paikoilleen.
Jos sinulla on aikaa ja intoa, tule talkooavuksi purku-, maalaus- tai ruuvaustöihin.
Sekä leikkipuisto että varastorakennus tarvitsevat myös mekaanista apua!
Oletko kiinnostunut vanhan aidan laudoista, ota yhteyttä!
Jos sinulla on kysyttävää projekteista tai haluat tulla avuksi talkoisiin, ota yhteyttä Johanna Gustafsson 040 7230375 tai Ela Oljemark 050 3007385.