Vårmöte 2020

Regeringen har under dessa undantagstider möjliggjort det att i år hålla föreningarnas vårmöten digitalt på distans för att minska smittospridningsrisken (länk tyvärr bara på finska).

Norra Sibbo Ungdomsförenings styrelse bestämde på sitt styrelsemöte 5/2020 4.5.2020 att det är bättre att hålla vårmötet på detta vis än att skjuta upp det till en osäker tidpunkt i framtiden.

Därför sammankallar nu Norra Sibbo Ungdomsförening rf. till

Vårmöte

Tisdagen 19.5 klockan 19:00
virtuellt via Google Meet.

För att delta krävs förhandsanmälan till info@norrasibbouf.fi senast 17.5.
Instruktioner för hur mötet går till i praktiken kommer sedan som svar på anmälningen.