Byablade 1/2015

byablade_1_2015
Byablade 1/2015 har delats ut. Här följer hälsningstexten från årets första nummer:

Hej på er,

I dessa tider då tidningar slås samman och får nya namn kan vi konstatera att Byablade fortsättningsvis heter Byablade och delas ut till alla hushåll i Borgby och Hertsby. Dessutom får
våra medlemmar som bor utanför byarna också bladet! Samma information och mycket därtill finns också på vår hemsida! Vi håller alltså fast vid att dela ut bladet i pappersversion för vi tror och hoppas att många vill ha informationen även på detta sätt.

Året har inletts i varierande väderförhållanden. Stundom har vintern framträtt tveksamt bara för att i nästa stund slå till med köld kryddat med snöfall. Mera snö är något vi har högt uppe på önskelistan. Isplanen är tack vare flitiga talkoarbetare redan i skrinnbart skick men för skidning behövs ännu mera snö!

Årets verksamhetsplan är fylld med många olika aktiviteter i flera olika intresseriktningar, det finns program för alla! Vi önskar också att ni bästa läsare aktivt tar del i det som arrangeras endera som deltagare eller som hjälpande talkokraft.

Vi ser fram emot ett händelserikt år och hoppas att få se just dig med i verksamheten.
Vi önskar er alla ett aktivt NSU-år 2015. Vi ses!

Styrelsen för Norra Sibbo Uf


 

Hei

Byabladet jaetaan jatkossakin jokaiseen talouteen Linnanpellossa ja Herralan kylässä, sekä jäsenillemme jotka asuvat muualla. Sama informaatio ja paljon muuta löytyy myös kotisivuiltamme www.norrasibbouf.fi

Sääolosuhteet ovat vaihdelleet tänä vuonna. Välillä on ollut erittäin leutoa ja seuraavassa hetkessä ovat pakkaset paukkuneet. Toivomme tietenkin lisää lunta jotta voisimme toteuttaa talviurheilutapahtumamme.
Jääkenttä on jo hyvässä luistelukunnossa, suuri kiitos talkoolaisille, mutta hiihtotapahtumiin tarvitaan vielä paljon lunta!

Vuoden toimintasuunnitelmassa on paljon tapahtumia joten toivomme runsasta osallistujamäärää. Toivomme hyvät lukijat että osallistuisitte joko itse tapahtumaan tai talkootöihin. Kuten tiedätte talkoovoimia tarvitaan aina, jotta voisimme toteuttaa eri tapahtumat.
Toivomme tapahtumarikasta vuotta ja että saamme nähdä myös sinut mukana toiminnassamme. Hyvää NSU-vuotta 2015.

Norra Sibbo Uf hallitus