Protokollplock 2/2014

Anteckningar från styrelsemötet den 6 februari 2014

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Janina, Stefan, Frida

§ 21 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 13.1 SUF-dansmöte, Micaela och Johan deltog.
– 13.1 SUF styrelsemöte, Cecilia och Johan deltog.
– 16.1 Stefan deltog i Vargspårskommittens möte
– 24.1 Undertecknades köpebrevet för inköp av tilläggsmark invid Viljans parkering
– 1.2 Teaterbesök till Fallåkers ”All Shook Up – Helt Upp och Ner!”, 50 personer deltog.
– Byabladet 1/2014 utdelades 29-31.1 i Hertsby och Borgby.
– Det finns nu ca 300 meter skidspår på fotbollsplanen (från och med idag 6.2).

§ 23 Isplansärenden

– Isplanen är i skrinnbart skick och har varit välbesökt. Skolan har lovat anteckna sina användningstimmar. FBK har ställt upp med att spruta planen flera gånger.
– Stefan La utreder med kommunen om de har en överlopps Belos, som föreningen kunde få förfoga över. Om en sådan finns tar förening ställning till för och nackdelar med ett inneha en dylik maskin (underhåll, förvaring etc.)

§ 24 Sekreteraren:

– Tillsvidare har det varit tunnsått med material till årsberättelsen, endast ekonomiöversikten finns färdig.
– FSU:s prisresa blir en dagskryssning till Tallinn den 22.3 med Viking Line. Från styrelsen deltar fem personer.

§ 25 Ekonomi:

– Sparbanksstiftelsen: Redovisning gjord för markköpet.
– Hyresindrivning: En hyresavgift för Viljan på 350 euro har förblivit obetald. Trots många påminnelser och omfattande korrespondens har detta inte lett till någon inbetalning. Hyrestagaren har nu själv inkommit med en betalningsplan för tiden 14.2-14.7. Styrelsen beslöt att godkänna denna plan, men ifall den inte följs till punkt och pricka så inleds förhandlingar med indrivningsbyrån OK-perintä. Kassören får fullmakt att vid behov inleda förhandlingar med indrivningsbyrån.
– Styrelsen godkände ett hyresavtal för Viljan som kommer att börja användas vid uthyrning av Viljans föreningsutrymmen. Styrelsen befullmäktigar Mona Stjernberg att ensam underteckna hyresavtalen från föreningens sida. Bilaga.
– Bokslutet är färdigt och behandlas på nästa möte.

§ 26 Fastighet:

– Ny central för utrymningsbelysning har installerats och nya lampor (24V) har installerats i de gamla armaturerna.
– Markköpet är utfört och ansökan om lagfart lämnas in imorgon. Skatten och alla kostnader är erlagda.
– Beslöts att en ny högre stege införskaffas till Viljan. Stegen skaffas från IKH för ca 350 euro.
– En ny skräptunna har levererats, den gamla har förts bort.

§ 27 Barn & ungdom:

– Vintern och vårens program ordnas enligt följande:

   • To 13.2 Vändagsdisco för klass 1-6
   • Ti 25.2 Pyssel på Viljan
   • Ti 4.3 Fastlagsjippo på isplanen
   • Ti 11.3 Besök på Hoplop i Kervo
   • Ti 25.3 Bowling i Träskända
   • Ti 8.4 Bakning på Viljan
   • Lö 19.4 Påskhäxträff på Viljan kl. 11
   • Ti 22.4 Chillkväll på Viljan
   • Ti 6.5 Pyssel på Viljan
   • Ti 20.5 Våravslutningsdisco på Viljan

– Johan ställer i ordning tekniken till vändagsdiscot på onsdag kväll. Rökmaskinen efterfrågas.

§ 28 Idrott och motion samt isplansärenden:

– Skidningar: snöläget är som det är och för tillfället ser det rätt osannolikt ut med att större skidlopp skulle komma att genomföras. Vi fortsätter att se tiden an.
– Medaljer till Jubileumssopploppet är i tillverkning, de levereras utan årtal så att de kan användas när Sopploppet nästa gång blir av. 500 stycken medaljer är beställda till en kostnad på 2,24/st och stansen på ca 150 euro.
– Snöskoterns akku var tom när skotern togs ur förvaret. Den är nu på laddning, men om den inte återhämtar sig så bör en ny införskaffas.

§ 29 Program & kultur:

– Fastlagsjippo 4.3: Traditionellt program och upplägg. Pia är i kontakt med FBK och Marthorna angående koordineringen av arrangemangen.
– Höstdans 11.10: Kontraktet med San Marino & Linda är undertecknat. De ställer upp för samma pris som förra året. Wessmansalen är bokad.
– Den 10 april ordnas körkavalkad. Den Goda Viljan är inbjuden.

§ 30 Info:

– Byabladet nr 2/2014 utkommer i början av april.

§ 31 Övriga ärenden

– Utdelningen av Byabladet: Mona framförde att vi bör vara flera som delar på utdelningen av Byabladet, dessutom kunde ordförande som skriver Byabladet vara befriad från utdelning. Beslöts att vi mer aktivt försöker introducera varandra i utdelningen.
– Mellandörren till tamburen skall vara stängd och wc dörrarna skall lämnas på glänt.
– Föreningen uppvaktar R Packalén med ett kort med anledning av 50 årsdagen (8.2)
– Föreningen uppvaktade G Isaksson med ett kort med anledning av 70-årsdagen 15.12
– Beslöts att stryka de medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift trots flera påminnelser. Bilaga.

Följande styrelsemöte hålls den 26.2 (bokslut, årsberättelse) klockan 18.30 på Viljan.