Protokollplock 10/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 12 november 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona, Janina, Stefan

§ 152 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 2.10 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte på FSU:s kansli
– 6.10 Hjärtlunk med 32 deltagare och stövelkastning med 34 deltagare
– 7.10 Cecilia och Johan deltog i SUF styrelsemöte
– 11.10 Höstdanstalko med ca 10 deltagare kl. 18-20
– 12.10 Höstdanstalko på dagen med ca 8 deltagare och Höstdans på kvällen med 210 betalande gäster och 15 som deltog med fribiljetter.
– 12.10 Johan deltog i FSU:s styrelsemöte i Helsingfors
– 17.10 Stefan deltog i vargspårskommittémöte
– 21.10 Johan agerade frågeledare på de lokala uttagningstävlingarna till Nylands Svenska Ungdomsförbunds frågesport, som ordnades på Hemgård i Södra Paipis.
– 22.10 Besök på Hoplop med 20 barn och 7 äldre deltagare.
– 4.11 Micaela och Johan deltog i SUF-dansens redovisningsmöte
– 4.11 Cecilia och Johan deltog i SUF styrelsemöte
– 9.11 B-C Oljemark och Johan representerade föreningen på UFAK:s 50-årsjubileum på Saga Furs i Vanda.
– 11.11 Cecilia och Johan deltog i SUF höstmöte. Johan omvaldes som förbundsordförande. Cecilia fortsätter i förbundsstyrelsen.

§ 153 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– NSU: Höstmöte 20.11 på Bygdehemmet. Johan är antagligen förhindrad att delta.

§ 154 Isplansärenden:

– Planen är sladad. Av någon orsak har belysningen på plan ofta varit obefogat påkopplad på kvällarna. En viss mängd skadegörelse har även noterats. Föreslås att användningen av belysningen förhindras genom att säkringarna tas bort till isplanssäsongen kör igång. Användningsstatistik av planen skall aktivt samlas in under kommande säsong.

§ 155 Sekreteraren:

– Höstmöte 19.11 kl. 19.00 på Viljan. Annonserna har publicerats 7.11 i BBL och SiSa.

§ 156 Ekonomi:

– Föreningen har erhållit 3500 euro i bidrag av Sparbanksstiftelsen för markköpet vid Viljan.
– SUF-dansen: NSU presterade 91 talkotimmar i samband med dansen och erhöll 17,50 per timme. Totalt 1592,50 euro.
– Höstdansens resultat visar ett överskott på 3041,53 euro.
– Medlemsavgifter: 10 obetalda fortfarande. I detta skede tar vi inte ställning till eventuella utskrivningar av icke betalande medlemmar.
– Styrelsen föreslår att hyran för vaktmästarbostaden höjs med 20 euro till 200 euro från och med 1.1.2014.
– Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2014 fastställs till 3 euro (oförändrad)
– Budgeten för år 2014 godkändes att föras vidare till höstmötets behandling.

§ 157 Fastighet:

– Ny utrymningsbelysning till Viljan skulle kosta uppskattningsvis ca 1000-2000 euro. Mer information följer.
– Mona ordnar med en julgran till föreningslokalen Viljan.
– Rännorna på Viljan (lokalen+lidret) har putsats av G Stjernberg med kostnadsfritt lånad lift av H Ådahl. Föreningen tackar för insatsen.

§ 158 Barn & ungdom:

– Julfestprogrammet övas på barn- och ungdomskvällarna 21.11 och 28.11 kl. 18. Reservdatum 27.11 för extra övning.

§ 159 Idrott och motion:

– Sopploppsmedalj: Anderssons i Borgå kan tillverka en jubileumsmedalj till ett pris på 1,50-2,00 euro per styck. En årtalsinslagare får lånas, så att inte årtalet behöver inpräglas på förhand. J Oljemark har fått i uppdrag att komma med ett förslag på medaljens utseende.
– Stefan La föreslog att fiberduk dras ut på bron över ån för att underlätta snöbildningen på bron. Stefan kollar vad som kan fås från kommunen och är i kontakt med B-C.

§ 160 Program och kultur:

– Julbasar 24.11 kl. 11-14. För tillfället 12 bord reserverade. Information kommer i Byabladet. Huvudsakligen bakverk och hantverk till salu. Kaffe/glögg och jultårtor finns till försäljning. Micaela skaffar råvarorna. Stina ordnar med marknadsföringen.
– Julfest 1.12 kl. 15: Mona beställer 120 jultårtor från K-butiken. Micaela skaffar övriga förnödenheter. Granen tas in och kläs 28.11 efter programövningarna och grovdukningen görs även då. Förberedelser på söndag från kl. 13. På programmet bland annat körsång, MGP-finalisterna Moen & Wikström, barn- och ungdomarnas program m.m. Julgubben kontaktas även för ett besök.
– Traditionell Tackfest ordnas 18 januari 2014.
– Bokning av teaterbiljetter till Mamma Mia. Biljettsläpp inkommande fredag kl. 10.00. Mona försöker boka biljetter för en busslast (50 st.) till november 2014.

§ 161 Info:

– Byablad 5/2013 utkommer imorgon. Mona delar ut i Hertsby och Karola i Borgby.

§ 162 Övriga ärenden

– Mona föreslog att nya gardiner införskaffas till Viljan nu när Eurokangas har ett erbjudande och syr upp dem på köpet. Mona hämtar provbitar från Eurokangas varefter gardiner kan införskaffas för en skälig summa. Långa gardinera är 225 cm (färdig längd) och kortare 200 cm.
– Styrelsen 2014: Vi saknar ännu en valbar styrelsemedlem till nästa veckas höstmöte. Möjliga kandidater kontaktas.

Följande styrelsemöte hålls den 8.12 klockan 19:00 på Viljan.