Protokollplock 7/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 7 augusti 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona

§ 106 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 12.6 Bisamatch: Unkarlarna segrade över bisarna med 3-2. Rätt mycket publik trots ostadigt väder.
– 15.6 FSU vårmöte, Johan deltog
– 18.6 Dansmöte på Söderkulla gård, Micaela och Johan deltog
– 3.7, 4.7 och 6.7 SUF-danstalko med 3 st Nsu:are/kväll. Angående talkona kunde man fundera om onsdagens och torsdagens talkon kunde slås ihop. Men då behövs en bra arbetsledare. I år var det överlopps folk med på såväl onsdagens som torsdagens talkon, medan lördagens talko traditionellt är dåligt besökt.
– 5.7 SUF-dans på Söderkulla gård, 12 funktionärer. Dansen förlöpte enligt traditionellt mönster och allt gick riktigt bra.
– 5.8 SUF-styrelsemöte, Johan deltog

§ 105 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– SUF-marknad 29.9: Vi ställer traditionellt upp med platsvisare på söndag morgon före marknaden.

§ 107 Sekreteraren:

– Höstmöte 19 november kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan.

§ 108 Ekonomi:

– Det ena av N.T:s S-V fotbollslag har betalat sin planhyra.
– Höstdansens utskänkningstillstånd: Alla papper börjar vara under kontroll, bara alla underteckningar och kopior finns lämnas tillståndsansökan in.
– Medlemsavgifter/påminnelser: Medlemsavgifterna har influtit relativt bra. För tillfället ca 26 fakturor obetalda. Sekreteraren skriver ut påminnelser/fakturkopior.

§ 109 Fastighet:

– Ringklocka till vaktmästaren: Efter många om och men införskaffades åter igen en ny ringklocka åt vaktmästaren som nu har installerats.
– Elproblem: Senaste uthyrning brann propparna på Viljan igen. Denna gång var det dock säkringarna efter elmätaren som gick, vilket tyder på att belastningen är ojämn på de olika stigningarna från säkringarna. Cateringen hade en högeffektiv kaffekokare som säkert bidrog till problemet. De nya huvudsäkringarna ute på väggen höll dock denna gång. Fördelningen av belastningen måste utredas.
– Luftvärmepump: Installation blir första veckan i september. Sista veckan i augusti 26-28.8 görs behövliga ändringsarbeten (älghuvudet flyttas, väggar målas etc).
– Telefonen: fasta linjen har sagts upp och ett mobilt abonnemang har tecknats. Johan skaffar en fastmonterbar gsm-telefon för 150 euro.
– En förfrågan har gjorts om att hyra Viljan för zumba och motsvarande danssporter en kväll/3h per vecka. I första hand rekommenderar vi Borgby skolas utrymmen som är mer lämpliga för dylik utövning. Eventuellt återkommer vi till ärendet om utrymmesfrågan inte kan lösas på annat sätt. Då behöver vi i alla fall närmare info om max deltagarmängd etc.

§ 110 Barn & ungdom:

– Program för barn- och ungdom börjar 10 eller 12 september och hålls sedan varannan vecka på tisdagar eller torsdagar. Pia skaffar utrustning som behövs, t.ex. nya bordtennisracketar och bollar.

§ 111 Idrott och motion:

– Hjärlunk och stövelkastning ordnas den 6 oktober med start kl. 11. Stövelkastningen börjar kl. 12.

§ 112 Program och kultur:

– Höstdans: ett planeringsmöte för höstdansen hålls efter nästa styrelsemöte 3.9 kl. 20.
– Julbasaren ordnas 14 december kl. 11-14.

§ 113 Info:

– Byablad 4/2013 utkommer i början av september med information om höstens program.

Följande styrelsemöte hålls den 3.9 klockan 18:30 på Viljan.