Protokollplock 4/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 9 april 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona, Janina

§ 54 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 4.3 Söderkulladansmöte på SUF-huset, Micaela och Johan deltog.
– 4.3 SUF styrelsemöte, Johan deltog.
– 5.3 Johan deltog i Nylands svenska ungdomsförbunds styrelsemöte.
– 12.3 Genomgång och underteckning av kommunala bidragsansökningar.
– 21.3 Stefan Laurén deltog i Vargspårskommitténs möte
– 23.3 UF-rörelsens 125-årsjubileum i Malax och Karperö. Stefan Lönnkvist tilldelades FSU:s förtjänsttecken i silver. Utöver Stefan deltog även Johan i jubileumsfestligheterna.
– 25.3 Johan deltog i SUF styrelsemöte.
– 26.3 Johan deltog i Nylands svenska ungdomsförbunds vårmöte på Bygdehemmet.
– 26.3 Johan deltog i Sommar-Sibbo korrekturläsning.
– 6.4 Johan deltog i FSU:s styrelsemöte i Helsingfors.
– Byabladet utdelades vecka 12 av Mona i Hertsby och Karola i Borgby.

§ 55 SUF/NSU/FSU meddelanden

– SUF-vårmöte 15.4: Johan deltar åtminstone, Micaela och Cecilia eventuellt. Vid mötet serveras även SUF 80-årskaffe.
– SUF-dans: Vi skall ställa upp med fem ordningsvakter med ov-kort. Talkon (3 pers/kväll) ons, to och lö.

§ 56 Isplansärenden

– Säsongen avslutades för ett par veckor sedan. Plogningen utfördes under tiden 1.12 till 22.3. Således torde säsongen ha avslutas ca 24.3.

§ 57 Sekreteraren:

– Årsberättelsen skall tryckas så fort som möjligt. Upplaga antalet fakturerande plus ca 30 (uppskattningsvis 250 st). Trycks i fyrfärg.

§ 58 Ekonomi:

– Kulturfonden har beviljat oss 2500 euro för verksamheten.
– Vargspåret visar ett överskott på ca 1890 euro. Utöver det har kommunen betalat 375 euro för delarrangemang.
– En faktura för snöplogningen av isplan har kommit och går på 3410 euro (68 timmar). Fakturan är dubbelt större än förra året. Utöver det är ännu en faktura på kommande, och eventuellt något för hyvling av plan. Konstaterades att kostnaderna för isplanen håller på och skenar iväg och inför kommande säsong måste underhåll och servicenivå övervägas.
– Redovisning för kostnader för upprätthållande av skidspåren är på gång, ordförande sänder en renskriven version som bifogas protokollet.
– Redovisning har gjorts till Sparbanksstiftelsen för det senaste bidraget (för uppgradering av elen på Viljan). Denna ansökningsrunda med dealine i slutet av april söker vi bidrag för en värmepump på ca 2000 euro.

§ 59 Fastighet:

– Listan med vaktmästaruppgifter genomgicks.
– Städning i uthuset: Snöskotern kommer att flytta in i lidret på Viljan. Så lidret måste städas/röjas inom snar framtid. Talko ordnas torsdag 11.4 kl. 18.30.
– Föreningen ansöker om pengar från Sparbanksstiftelsen för anskaffande av en luftvärmepump till föreningslokalen Viljan. Vi inväntar offert och leverans torde kunna ske i september.

§ 60 Barn & ungdom:

– Vårens program är under kontroll.

§ 61 Idrott och motion:

– Snöskotern: Snöskotern stannade igen på åkern fredagen den 15.3 och har efter det varit på service en längre tid. Felet var inte så stort denna gång, men i samma veva gjordes säsongsservice så slutnotan blev ca 700 euro.
– Pingismästerskap inkommande lördag. Stefan Laurén ansvarar.
– Terränglöpning ordnas enligt tidigare uppgjord plan. Stefan La och Pia håller i trådarna.
– En ansökan om träningstur i Sibbo skolcentrums gymnastiksal för innebandy (torsdagar 20.30-22.00) har lämnats till kommunen av Staffan Ahlberg.

§ 62 Program och kultur:

– Vårbal 20.4, tillsvidare lite tunnt med anmälningar. Men vi aktiverar marknadsföringen och kör på som planerat. Planeras mer detaljer efter mötet.
– Vårbasar 4.5: För tillfället några bord bokade, flera är på kommande. Reklam görs även på kommunens webbsida.
– En teaterresa till t.ex. Lurens efterlystes, Cecilia får i uppgift att planera ett lämpligt koncept antingen med buss eller egna bilar. 30 biljetter.
– Den Goda Viljan: Kaisa fortsätter inte som dirigent efter i vår. Ca 7-8 i kören vill fortsätta, så nu görs stora insatser från körens sida att hitta en ny dirigent.

Följande styrelsemöte hålls den 6.5 klockan 18.30 på Viljan.