Protokollplock 4/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 3 april 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Mona, Adelina, Stefan

§ 55 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 15.3 Stefan deltog i Vargspårskommitténs säsongavslutning
– 19.3 Johan deltog i SUF-styrelsemöte
– 21.3 Johan deltog i NylSvUf:s vårmöte på Bygdehemmet
– 31.3 Teaterbesök till Svenska teaterns Kristina från Duvemåla med 54 deltagare
från föreningens sida.
– 1.4 delades Byablad 2/2012 ut i Borgby och den 3.4 i Hertsby

§ 56 SUF/NSU meddelanden:

– Ordningsvakter till Suf-dansen skall meddelas inom snar framtid. Vi ställer upp
med våra 5 ordningsvakter som har ov-kort.

§ 57 Isplansärenden:

– Isplanssäsongen tog slut den 11 mars. Således var planen användbar under tiden
15 januari – 11 mars.
– Noteras att skotern körde spår sista gången den 26 mars.

58 Sekreteraren:

– Anhållan om förtjänsttecken har inlämnats 19.3 till SUF och 21.3 till NylSvUf. SUF har redan beviljat förtjänsttecken enligt vår anhållan.
– Inbjudningar till föreningar och de som erhåller förtjänsttecken skickas ut genast efter påsk, Micaela har allt material.
– Årsberättelsen väntar ännu på lite bilder, men är i det stora hela färdig för tryckning.

§ 59 Ekonomi:

– Sibbo kommun har betalt 375 euro i samarbetsersättning för Vargspåret.
– En sammanställning över skidspårs och isplansutgifter bör göras inom snart framtid för att lämnas in till kommunen.
– Föreningen har erhållit 3000 euro i bidrag av Kulturfonden för verksamheten och
jubileumsåret.

§ 60 Fastighet:

– Stoltassar: Nya tassar till stolarna har beställts från Etola.
– Micaela har skaffat en ny 10-liters kastrull till Viljan, eftersom den gamla försvunnit.
– Städning inne och ute: Med tanke på jubileumsfestligheterna den 19.5 bör vi
naturligtvis putsa och feja på Viljan och gården. Talko ordnas den 9 maj från kl. 18
framåt. Vid behov prickas ytterligare talkon in i ett senare skede.

§ 61 Barn & ungdom:

– Påskhäxträff lördag 7 april kl. 11. Lappar är uppsatta på anslagstavlorna och reklam
har gjorts i Byabladet. Karola och Ela koordinerar arrangemangen.
– Barnfest den 22 april kl. 14-16: Ela har varit i kontakt med Trollkarlen från Borgå, men priset för en halv timme var närapå 500 euro, så vi tackade nej. Program kommer det att vara bland annat mete och lyckohjul samt studsslott.

§ 62 Idrott och motion:

– Pingismästerskap 14.4 kl. 10.00: Stefan har läget under kontroll.
– Terränglöpningen enligt tidtabellen som fastslogs på förra mötet. Banan är den samma som tidigare år. Stefan har ledigt åtminstone första veckan.
– Snöskotern är i Borgå på säsongsservice och kommer tillbaka för sommarförvaring
efter påsk. All utrustning kommer att förvaras hos Monas i Hertsby.

§ 63 Program och kultur:

– Jubileumsårets prylar är under arbete. Beställning enligt vad som tidigare
överenskommits så fort offerten kommit och priserna är fastslagna. Styrelsen
godkänner beställningen efter att offerten anlänt.
– Teater den 14 april på Fallåker med 18 platser (Packalens lilla buss). Mona har
arrangemangen under kontroll.
– Jubileumsfestligheten 19 maj: Mona har beställt 12 stycken kakor från Marianne.
Upplägget är i det stora hela färdigt. Bland annat uppträder Den Goda Viljan och elever från Borgby skola. Adelina ställer upp antingen som solist eller i sällskap av någon annan. Uppvaktning vid föreningens grundares Hjalmar Gustafssons grav den 19 maj kl. 10.00. En krans att nedlägga beställs.