Protokollplock 11/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 11 december 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Adelina

§ 169 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 10.11 Suf höstmöte, Cecilia och Micaela representerade föreningen.
– 14.11 Micaela deltog i Sparbanksstiftelsens utdelningstillfälle på Elsie
– 16.11 Johan deltog i NylSvUf:s höstmöte på Bygdehemmet
– 19-20.11 Johan deltog i FSU:s höstmöte och Uf-rörelsens 125-årsplaneringsmöte i Mariehamn, Åland.
– 30.11 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte i Helsingfors
– 1.12 Stefan Lö, B-C och Georg byggde bro över bäcken vid Tomsovägen
– 1.12 Micaela deltog i SUF-dansmöte
– 1.12 Cecilia och Johan deltog i SUF:s styrelsemöte
– Byabladet nr 5 delades ut vecka 47 av B-C, Gitta, Stefan och Mona.

§ 170 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– SUF-dans: årets vinstutdelning var rekordstor och inbringade vår förening 1683,50 euro. Vi har även lovat ställa upp med dansen nästa år som ordnas den 6 juli 2012. Det finns skäl att påminna nästa år igen om principerna för talkotimmarna.

§ 173 Ekonomi:

– Höstdansresultat: Inget exaktare resultat finns ännu, kassören arbetar på det.
– Elisas e-faktura har blivit lite av en följetong. Det går inte att aktivera e-faktura i Aktia eftersom kontot används med Cecilias personliga inloggningskoder. Cecilia ordnar saken via Andelsbanken.
– Bidrag: Ansökning till Kulturfonden på 4000 euro har gjorts. Redovisningen för Kulturfondens och SFV:s bidrag för i år har gjort av Micaela. Föreningen har erhållit 2000 euro av Sparbanksstiftelsen för fönsterrenoveringen.
– En fotbollsplanshyra på 50 euro är fortfarande obetald.

§ 174 Fastighet:

– Brandsyn på Viljan 12.12.2011 kl. 10. Mona har lovat förevisa Viljan och delta i granskningen. Eventuella brister kommer naturligtvis att åtgärdas efter granskningen.
– En del uthyrningar finns för nästa år. Koordinering med fönsterrenoveringen görs.

§ 175 Barn & ungdom:

– En pysselkurs med Gunnel planeras till påsktider.
– Ett vändagsdisco finns också i tankarna.

§ 176 Idrott och motion:

– De nya broarna längs med skidspåret är färdiga, nu inväntar vi bara vintern!

§ 177 Program & kultur:

– Orkesterövningar: En lokal orkester håller på och bildas i Borgby. De har hört sig för om de kan använda Viljan som repetitionslokal. Konstaterades att det inte är något hinder att de övar på Viljan, men vi kan inte uppvara instrumenten mellan övningarna. Om de trots det är intresserade så får vi komma överens om det praktiska och göra upp spelregler.
– Teaterresor: Så gott som alla har betalat Kristina från Dufvemåla. Vårens båda teaterresor är fullbokade.
– Jubileumsarbetsgruppen bör sammanträda genast i början av januari.