Protokollplock 9/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 4 oktober 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Mona, Stefan

§ 137 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 8.9.2011 hölls styrelsemöte hemma hos Mona i och med att föreningslokalen Viljan
var uthyrd.
– 21.9 Utdelning av Byablad i Borgby (Karola) och Hertsby (Mona)
– 24.9 Johan ritade rutor inför marknaden i Nickby kl. 14-16.30
– 25.9 Micaela, Cecilia och Johan fungerade som platsvisare i samband med
marknaden i Nickby kl. 05.30-09.30
– 27.9 Ordförande och sekreterare fyllde i bidragsansökningar till Sparbanksstiftelsen
och Hembygdsförbundet
– 2.10 Hjärtlunkmed 15 deltagare (och en hund). Rutten gick i år i Borgbyterräng.
– 3.10 Lokal uttagningstävling till Nylands Svenska Ungdomsförbunds frågesport
ordnades på Byagården i Hindsby. Föreningen representerades av två lag i
allmänna klassen, samt ett ungdoms- och juniorlag. Totalt deltog 6 lag av vilka 4
alltså representerade Norra Sibbo Ungdomsförening. Allmänna klassen placerade
sig 2:a och 3:e (NSU I, 47 poäng, NSU II, 43 poäng). Juniorlaget
1:a, 30 poäng. Knattelaget 1:a, 54 poäng

§ 138 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– NSU:s nyländska frågesportsfinal ordnas på Komu i Nickby 23.10 kl. 15. Johan har
bokat lokalen. Det behövs teknisk utrustning och serveringskärl m.m. Johan avtalar
med Putte på NylSvUf om den exakta ansvarsfördelningen så att allt är under
kontroll.

§ 139 Is-/sandplansärenden:

– Plogningen av isplan (mer specifikt kostnaderna) har diskuterats bland de aktiva
planskötarna. Tåg är i kontakt med kommunen för att diskutera
understödsprinciper och olika lösningar. Vi återkommer till detta ärende i samband
med nästa möte.

§ 140 Sekreteraren:

– Möteskallelsen till höstmötet skall publiceras senast 10 november. Höstmötet hålls 17 november kl. 19 på Viljan.

§ 141 Ekonomi:

– Indrivning av fotbollsplanens hyror är under arbete. Stefan har meddelat uppgifter åt
Cecilia idag.
– Öllovet till höstdansen har kommit och är under kontroll.
– Nya bidragsansökningar (för utbyte och renovering av fönster på Viljan) har gjorts till
Sparbanksstiftelsen (5000 euro) och Finlands Hembygdsförbund (6000 euro). I
planerna finns även att ansöka om Kulturfondens renoveringsbidrag.

§ 142 Fastighet:

– Ralf och Mona har förnyat lidrets takrännor. Viljans takrännor har blivit putsade.
– Utbyte och renovering av fönster på Viljan: Vidare förhandlingar har förts med Skaala
Ovet ja Ikkunat Oy som inkom med den helhetsekonomiskt förmånligaste offerten. Alla detaljer med hur fönster öppnas och var det finns flugnät med mera har genomgåtts.
Utöver detta så kommer det kostnader för renovering av fönster i lilla
salen. Styrelsen godkände den slutliga offerten. Leverans och betalning enligt våra
önskemål i början av år 2012.

§ 143 Barn & ungdom:

– Verkställs i enlighet med tidigare mötesbeslut.

§ 144 Idrott och motion:

– Inget aktuellt just nu – vi väntar på vintersässongen. Vargspårskommittén håller möte den 26 oktober.

§ 145 Program & kultur:

– Höstdans: Sponsorläget ser rätt så bra ut för tillfället.
Lite funktionärer behöver vi ännu, men i det stora hela är allt under kontroll.
Dansarbetsgruppen har sammanträtt tre gånger för att planera detaljerna. Talko
fredag från kl. 18 och lördag från kl. 11. Affischering och övrigt reklamarbete pågår.
– Planeringsseminarium 29-30.11 i Åbo. Tillsvidare endast 8 anmälda men vi arbetar på rekryteringen. Tidpunkten sammanfaller med höstlovet som av vissa upplevs som
besvärligt. Johan funderar på innehållet för seminariet och tar hjälp med kreativa
metoder från Studiecentralen.