Protokollplock 7/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 11 augusti 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona

§ 105 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 8.6 Traditionellt 3-Sockenlopp med 42 deltagare i hett väder
– 14.6 Micaela deltog i SUF-dansmöte på Söderkulla gård.
– 15.6 Bisamatch på fotbollsplanen. Resultatet blev 2-1 till bisarnas favör. Efter lite
improvisation förlöpte tillställningen skapligt. I pausen utdelades medaljer
från olika föreningsmästerskap.
– 29.6 Talko inför Söderkulla-dansen. Stefan, Lisbeth och Johan deltog.
– 30.6 Talko inför Söderkulla-dansen. Karola, Gitta och Micaela deltog.
– 1.7 Söderkulla dans. Föreningen ställde upp med 12 funktionärer (biljettförsäljare
och ordningsvakter). Dansen var lyckad och gick lugnt till.
– 2.7 Städtalko efter Söderkulla-dansen. Micaela och Johan deltog.
– 25.7 Ordförande och sekretare författade ett utlåtande till kommunen om utkastet
till delgeneralplan för Borgby. Utlåtandet bifogas protokoll. Vid samma tillfälle
skrevs även påminnelser ut till de som inte betalat medlemsavgifterna.

§ 108 Sekreteraren:

– Påminnelser om obetald medlemsavgift har delats/postats till de berörda.

§ 109 Ekonomi:

– Kassören inte på plats, saldona meddelades per telefon men uppgifter om indrivna
hyror och kommunala bidrag kunde inte rapporteras.
– Öllovsansökan bör ifyllas och skickas vidare före nästa möte.

§ 110 Fastighet:

– Takrännorna på Viljan är fulla med barr och borde putsas. Pia kontaktar Beijars
närmåleri för putsning. Lidrets rännor är sönder och borde förnyas. Mona sköter om
det efter tröskandet.
– Styrelsen beslöt att Stefan Lö. befullmäktigas att avtala om förnyande av lilla
salens ytterfönster/karmar med snickare Håkan Sund.
– Beslöts att införa en bokningsavgift för Viljan på 50 euro för externa hyresgäster (de
som alltså betalar 250 euro). Avgiften returneras inte ifall bokningen annuleras.
Bokningsavgiften dras av från det totala beloppet. Bondförnuft tillåts naturligtvis vid
speciella fall.

§ 111 Barn & ungdom:

– Programmet är under planering. Höstens program måste vara färdigt till utgivningen
av nästa byablad.

§ 112 Idrott och motion:

– Stövelkastning inkommande söndag kl. 12. Stefan hämtar stövlarna, Micaela har övrigt material.
– Hjärtlunken skall ordnas inom tidsintervallet mitten av september – mitten av oktober.
Förslagsvis ordnar vi Hjärtlunk den 2 oktober, men detta kollas ännu med Stefan.
– Bisamatchpokalen skall föras till Andersson i Borgå för ingravering. Pia sköter om
detta.

§ 113 Program & kultur:

– Den Goda Viljan: Tillsvidare har ingen ny dirigent/ledare hittats. Det bör lösas inom
snar framtid, eftersom körens övningar är utannonserade i MI:s kurskalender (med
start 5.9). Kören träffas den 29.8 för att diskutera läget.
– Höstdans 15.10: Arbetsgruppen sammanträder 23.8 kl. 19.00 på Viljan.
– Planering av 110-årsfestligheterna: Arbetsgruppen bör tillsättas så fort som möjligt,
förslagsvis skall åtminstone Kicka, Stefan Lö. och Pata rekryteras till arbetsgruppen.
Gruppen sammanträder åtminstone en gång före planeringsseminariet.
– Planeringsseminariet 29-30 oktober: Karola och Johan försöker hitta en bra lösning för seminariet.

§ 115 Övriga ärenden

– Föreningen har mottagit en inbjudan till ÅIF:s 60-årsjubileum 3 september. Vi erbjuder
Stefan möjlighet att representera om han har möjlighet. Vi deltar med en inbetalning
på 50 euro till föreningens stipendiekonto.
– Höstens datum:
o Höstmöte 17.11 kl. 19.00
o Julfest 27.11 kl. 15.00