Verksamhetsberättelsen 2010

Glädjande nog blev verksamhetsberättelsen för år 2010 färdig lite tidigare på året än de två föregående åren! Således kommer alla medlemmar att få verksamhetsberättelsen, medlemsfakturan samt det senaste Byabladet i sin postlåda inom de närmaste dagarna.

Om ni vill meddela ändringar i medlemsuppgifterna eller anmäla nya medlemmar går det bra per e-post till info[vid]norrasibbouf.fi