Protokollplock 5/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 10 maj 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Stefan

§ 72 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 15.3 Stefan deltog i Vargspårskommitténs möte
– 14.4 Den Goda Viljan deltog i Aktias Körkavalkad i A.I.Virtanen salen. Ett skriftligt
utlåtande över framförande har erhållits i efterskott.
– 19.4 Cecilia och Johan deltog i SUF-styrelsemöte.
– 19.4 Micaela, Cecilia och Johan representerade föreningen på SUF:ens vårmöte och
tog del av NylSvUf och FSU:s soppturne. Vårmötet var välbesökt och flera
föreningar som inte på länge syntas till på SUF:ens möten var närvarande.
– 26.4 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte i Helsingfors
– 5.5 Den Goda Viljan hade terminsavslutning på Sibbo Källaren.
– Terränglöpning med mellan 6 och 10 deltagare per gång har det ordnats 2.5, 4.5,
6.5 och 9.5.

§ 73 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– SUF-dans- och styrelsemöte inkommande torsdag: Till dansen har vi fem
ordningsvakter (alla med kort), dvs. Ela, Cecilia, Johan, B-C och Tore.
– Moms-hotet: FSU har startat en kampanj för att försöka stävja EU:s momshot.
Föreningarna uppmanas motivera momsundantaget genom att sända en
redogörelse till EU senast den 31 maj. Ordförande och sekreterare funderar på
saken.

§ 75 Sekreteraren:

– Verksamhetsberättelsen skall göras färdig inom kort, vi siktar på att den fås till
tryckeriet senast 20.5.
– Kuvert behövs även C4 med stort fönster. En låda tas från Silverprint.

§ 76 Ekonomi:

– Cecilia meddelar: Vargspårsbuffén inbringade 2011,60 euro, Sopploppets
deltagaravgifter 2721,00 euro. Sopploppsbuffé 124,10. Fastlagsjippot 81,40. Inga
kommunala bidrag har ännu influtit.
– Micaela har skickat in rekvisitionen för Svenska Kulturfonden 2000 euro. SFV har
betalat 500 euro i verksamhetsbidrag.
– Till Sparbanksstiftelsen har vi lämnat in en ansökan för täckande av de extraordinärt
stora underhållskostnaderna som orsakades av den långa fina vintern.

§ 77 Fastighet:

– Fönsterofferter: Micaela utreder offerter från olika leverantörer för de fönster som inte kan tillverkas lokalt. Kända märken med installationsservice kollas upp.
– Städtalko 19.5 kl. 18.00: Fönster bör tvättas, lidret ordnas upp och lite gårdsarbete
göras.
– Bör kollas upp hur det är med eventuellt läckage i vaktmästarbostadens wc.

§ 78 Barn & ungdom:

– Lekparksträffar: Det görs reklam om spontana lekparksträffar under sommaren. Tipsas även byaktivisterna om att ett talko i lekparken säkert inte skulle vara helt fel.
– En teckningstävling ordnas för barnen i samband med jubileét nästa år.
– Utreds vilka förutsättningar det finns för att ordna någon form av teaterverksamhet
inom överskådlig framtid. FSU kan stöda med förmedling av instruktörer och övriga
tips.

§ 79 Idrott och motion:

– Snöskotern har varit på slutservice för den gångna säsongen, vilket betingade 402,04
euro. Snöskotern kommer nu att förvaras på Lövkulla ladugårdsvind i Hertsby
eftersom den inte längre rymdes in där den tidigare förvarats.
– 3-sockenloppet 8 juni med start kl. 18-19.30: Ett nytt ställe för saftstationen bör
säkert hittas, eftersom de sprängt bort det gamla. Karola ansvarar för saftstationen.
De längre rutterna cyklas efter karta medan den korta rutten har skyltar. I övrigt sköts
allt på traditionellt sätt. Stefan La. kontaktar Bobban för lån av grillen. Diplomläget kollas.
– Bisamatchen 15 juni kl. 19. Stefan La. sköter lagen och domaren samt streck och flaggor.
Prisutdelning för pingis, skidning och seriterränglöpning som vanligt i pausen. Stefan
beställer medaljer och pokal, någon annan hämtar dem sedan från Borgå.
– Stövelkastningsmästerskap söndagen den 14 augusti kl. 12.
– Fotbollsplanen är uthyrd måndag till fredag kvällar samt några enstaka lördagar.
Samtliga lag betalar tio euro per gång.
o FC Eagle måndag och fredag, enstaka lördagar
o S-V -02 tisdag och torsdag
o S-V F-98-99 onsdag
– En bunt med medlemsavgiftsgiron skall ges åt Niclas T till hösten för utdelning i
samband med innebandyträningar.

§ 80 Program & kultur:

– Den Goda Viljan: Lena önskar avgå som ledare och dirigent för kören efter ett
välförättat värv i över tio år. Mona har förhandlat med MI om möjligheten att Den
Goda Viljan skulle organisatoriskt fungera under MI, vilket innebär att man kan ordna
med ersättning år körledaren. MI har principiellt gett klartecken för förfarandet och
föreningens styrelse har inte heller något emot ett samarbete med MI. Tillsvidare finns
det inte någon ny körledare men rekrytering pågår för fullt. Noterades även i
protokollet att föreningen står för Lenas middagskostnader och två flaskor skumvin
som serverades i samband med avslutningsmiddagen.
– En skild planeringsgrupp skall utses för planeringen av jubileét. Intresserade bland
styrelsens medlemmar inbjuds till planeringsgruppens möte, men vi bör även utöka
den med t.ex. tidigare ordföranden.
– Olika alternativ för planeringskryssningen utreds, Micaela ansvarar för planeringen i
samråd med någon annan hugad.