Påminnelse om höstmöte

Vi påminner om att föreningens höstmöte hålls på föreningslokalen Viljan nu inkommande söndag kl. 19.00. På mötet behandlas stagdeenliga ärenden, som på höstmötet är bland annat val av ordförande, styrelse och godkännande av verksamhetsplan samt budget för år 2011. Nu är det alltså rätt tid att komma med och påverka hur verksamheten skall se ut nästa år! Kaffeservering.

Före höstmötet visas även fotoutställningen ”Byafesten 20 år” – om du missade den i somras på Byafesten, så har du alltså nu en ny möjlighet mellan kl. 18-19 på Viljan i söndag!