Protokollplock 7/2010

Anteckningar från styrelsemötet den 10 augusti 2010

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Johanna, Pia och Mona

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 6.6 Rinkmålningstalko på sandplan. Sju deltagare. Sipoon Rauta sponsrade tio liter målning, föreningen fick stå för resten av målfärgen.
  – 7.6 Byafestmöte på sandplan. Ela och Karola representerade föreningen.
  – 9.6 Tresockenlopp med 66 startande och en del publik. Lyckat evenemang!
  – 15.6 SUF-dansmöte på Söderkulla gård, Micaela och Johan deltog
  – 16.6 Bisamatch med oavgjort resultat 5-5. I pausen var det prisutdelning för skidning, pingis och serieterränglöpning. Rätt talrik publik närvarade.
  – 17.6 SUF-styrelsemöte
  – 28.6 Johan deltog i Nylands svenska ungdomsföbrunds extra styrelsemöte med anledning av att Lillis Almark slutar arbeta på förbundet.
  – 29.6 Hedersordförande John Borgström uppvaktades med ett telegram med anledning av 85-årsdagen.
  – 30.6 Söderkulladans-danslavatalko – Karola, Stefan och Johan deltog
  – 1.7 Söderkulladans-talko – Micaela, B-C och Gitta deltog
  – 2.7 Söderkulladans 2010. Föreningen hade sex ordningsvakter på plats samt sju övriga funktionärer. Dansen förlöpte traditionellt riktigt lyckat med ungefär lika många besökare som tidigare.
  – 3.7 Städtalko efter Söderkulladansen. Johan, Ela och Cecilia deltog.
  – 5.8 SUF-styrelsemöte
  – 8.8 Byafestmöte på sandplanen. Karola och Ela deltog.
 • Fastighet:
  – Det har varit en hel del med uthyrningar under sommaren, efterstädningen har ibland lämnat lite att önska.
  – Ela har införskaffat nya skräpkorgar till wc:na
  – Vi börjar jobba på en Viljan-mapp med information om städning, material och annat praktiskt.
  – Hedersordförande John önskar avgå från sina disponentuppgifter så fort som möjligt. Han överlämnar materialet till Cecilia. Höstmötet väljer ny disponent tids nog.
  – I samma veva som vi ser över disponentskapet görs även uppgifterna för vaktmästeriet upp.
  – En björk har fallit i allén. Vi hör oss för om någon av grannarna är intresserade av lite björkved.
  – Golvet på Viljan är slipat och lackat i början av juni. Bengt Ekholm utförde jobbet till ett fördelaktigt pris.
 • Barn & ungdom:
  Kommande program i detta skede:
  – Lekfull fotbollsmatch för unga den 13.9.2010 kl. 18.00.
  – Halloween-disco 29 oktober kl. 18.30-21.00
  – Julfestprogramplanering 10 november kl. 18-20. Övning även 24.11 kl. 18-20.
  – Luciaövning 18.11 och 25.11 kl. 18.00.
  – Julfesten blir den 28 november kl. 15 (granklädning 25.11 efter Luciaövningen)
  – Pyssel inför julen onsdagen 8 december kl. 18-20.
 • Idrott och motion:
  – Stövelkastning söndag 15.8 kl. 12.00. Majander köper stövlar. Ela och Karola tar med materialet från Viljan på lördag.
  – Hjärtlunk blir det denna gång i Hertsby söndagen den 3 oktober, med start kl. 11.
  – Bisamatchpokalen skall föras till Olle Andersson i Borgå och graveras 5-5 för årets match. Mona ordnar.
 • Program & kultur:
  – Byafesten: Planeringen har hittills förlöpt riktigt bra och i god anda. Speakrar är Kicka och Pata. Festen pågår från 18-01. Ismo sköter den saltiga buffén och ölförsäljningen. Ölförsäljningen pågår hela festen. Sex ordningsvakter har köpts in av det Lindahlska gänget. Calle Pettersson och Benny Törnroos uppträder 19.00-19.45. Före det dragkamp, lyckohjul, mete, studsslott och övrigt traditionellt. 20-årsutställning med planscher med material från tidigare år. Utställning av gamla fortskaffningsmedel så som gamla traktorer, en gammal bil, gamla barnvagnar, skidor etc. Dansen med Tres Amigos börjar kl. 20.00. Lotteri med moposcooter som huvudvinst! Det satsas på flera sittplatser i år.
  – Byafesttalkon: Fredag från kl. 18 då festområdet sätts i ordning. På lördag förmiddag sätter vi upp föreningens tält och hänger upp utställningen. Söndag är det städning kl. 11 före stövelkastningsmästerskapet.
  – Mona arbetar vid lyckohjulet, Karola i metet. Övriga turar så att de får pausa efter behov och önskemål.
  – Höstdans 9 oktober: en traditionell arbetsgrupp skall tillsättas och sammanträda inom snar framtid. Oktober kommer ganska fort. Sponsorer och lotterivinster behövs naturligtvis!