Protokollplock 4/2010

Anteckningar från styrelsemötet den 11 april 2010

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Stefan och Pata.

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 16.3 Stefan på Vargspårkommitténs möte. En hel del utvecklingsförslag och idéer för framtiden presenterades. Deltagaravgiften kommer antagligen att höjas till nästa gång, men saften förblir kostnadsbelagd.
  – 25.3 Avslutades isplans-säsongen. Säsongen blev rekordlång från 20.12.2009-25.3.2010.
  – 28.3 Johan deltog i UF Framtid –arbetsgruppens möte i Helsingfors.
  – 7.4 Den Goda Viljan deltog i gemensam sångövning med Sibbo Sångarbröder.
  – 8.4 Den Goda Viljan uppträdde på Aktias Körkavalkad. Verkligt lyckad tillställning med mycket talrik publik. Kören erhöll 200 euro för deltagandet.
 • SUF/NSU meddelanden:
  – FSU-enkät: Styrelsen har mottagit en enkät anknuten till UF Framtid arbetsgruppens arbete. Distribueras elektroniskt till styrelsen och så fyller vi i den nästa möte. Deadline 15 maj.
  – SUF Vårmöte torsdag 15 april kl. 19.00 på SUF-huset. Cecilia och Johan representerar föreningen.
  – Ordningsvaktskursen 25.4 ordnas på Viljan kl. 9-17. Vi får lite fundera på traktering och sånt.
 • Is-/sandplansärenden: Målen kommer att förvaras i lidret vid Viljan, transport sker inom snar framtid. Rinken plockas ner före vårbruket kommer igång. Rinkbitarna numreras och en ritning över vad som skall vara var görs. Efter det installeras även tilläggsbelysningen. Rinken förvaras under sommarsäsongen i kanten av sandplanen. Några lass sand körs ut på planen efter att rinken plockats ner.
 • Sekreteraren:
  – Kommunen skall få två exemplar av mötesversionen av verksamhetsberättelsen.
  – Verksamhetsberättelsens slutliga version skall börja arbetas på bara sekreteraren får lite tid.
 • Ekonomi:
  – Aktia dividend 24,24 euro.
  – Bidragsansökningar: isplan- och skidspårs ansökan till kommunen är ännu under arbete. Sparbanksstiftelsens vår-ansökan har publicerats, deadline 25 april. Golvet är åtminstone en sak, Mona kollar med Bengt Ekholm för ett prisförslag. Till det kunde ännu fogas nya bord och stolar. Dessutom kommer vi inom kort att vara i behov av en ny kaffekokare.
 • Fastighet:
  – En infomapp med bilder över hur Viljan skall se ut när det är städat, kunde vara bra att ha. Också övrig praktisk info borde ingå.
  – Lackning av Viljans golv skall göras, uthyrningsmässigt skulle det passa bra i juni månad. Se föregående paragraf.
  – Ett par mikrofonstativ och notställ införskaffas. Johan sköter.
  – Avloppsbrunnarna borde högst antagligen tömmas. Stefan ordnar.
  – Tore har ordnat med sandningssand åt vaktmästaren. Det kommer säkert också att bli aktuellt med att skaffa grus såväl till nedre som övre planen.
  – Nya skräpkorgar skall införskaffas till wc:na, Ela ordnar.
 • Barn & ungdom:
  – 21.4 Zumba-kväll kl. 18.00-19.30
  – 5.5 Spelkväll – krockar dock med terränglöpning så datum ändras eller skjuts upp till hösten.
  – 19.5 Filmkväll kl. 18.00-19.30
  – 28.5 Maskerad-disco 19.00-21.30
 • Idrott och motion:
  – Terränglöpning 2010: Stefan gör snitslingen till samtliga banor. I övrigt torde nog allt löpa på som förut.
  – Fotbollsplan: FC Eagle har frågat om träningsmöjligheter på planen. Maria L vill också börja ordna gymnastik på planen. Stefan koordinerar spelturerna. En anslagstavla skall nu också ordnas.
 • Program & kultur:
  – Den Goda Viljan 10 år: Kadri anländer med båt och egen buss på lördag förmiddag 17.4. De bjuds på mat i hälsocentralens matsal. Gemensam övning för Den Goda Viljan och Kadri på eftermiddagen. Sångarbröderna övar i Topeliussalen och gemensam övning för alla efter kl. 16. Eva och Laura är vidtalade att fungera som programbladsförsäljare tillsammans med Karola. Programbladet kostar 10 euro, vilket även inkluderar lite konfekt. På fredag kväll görs det förberedelser på Viljan, men den egentliga dukningen kan ske först efter övningarna på Viljan på lördagen. Eva och Laura har också lovat ställa upp med dukandet från kl. 15 framåt. Karola kan kanske ställa upp med dukningen likaså. Konserten i Topeliussalen filmas av Vanda Videonet för 980 euro. DVD:na kommer att kosta 8 euro per styck att framställa. Kvällssittningen på Viljan kostar 25 euro per person (Kadri bjuds på det). Kadris övernattning är på Nilsasgården (25-30 euro, halvpension). Föreningen gratulerar Den Goda Viljan med rosor som överräcks av Stefan och Johan. Kollas i vilket skede uppvaktningen lämpligen kan ske.
  – Byafest 20 år: Nästa byafestmöte är 27 april på Viljan. Så mycket annat nytt har det inte hörts.
 • Info:
  – Byablad nummer 3 utkommer i månadsskiftet maj/juni. Innehåller sommarens evenemang.
  – Artikel om DGV:s jubileumskonsert har ingått i Borgåbladet i påsktider och i nästa Sipoon Sanomat. Dessutom har affischer satts upp.
 • Övriga ärenden
  – Mona aktualiserade att man kunde gå igenom lite praktiska ärenden om vilka uppgifter som förväntas av vaktmästaren. Det är bra om det dokumenteras så att inga missförstånd uppstår. Det är säkert bäst att gå igenom punkterna tillsammans med vaktmästaren och sen skriva ner vad man kommit överens om. Saken tas upp senast i slutet av sommaren.
 • Följande styrelsemöte hålls den 11.5 klockan 19:00 på Viljan. Därpå följande möte 3.6 kl. 19.00.