Viljan-skylten nu på plats

Viljan-skylt

I början av hösten kom Viljan-skylten nere vid Borgnäsvägen äntligen på plats. Nu skall det alltså vara ännu lättare att hitta till föreningslokalen. Ännu återstår lite finslipning av själva riktningen så att den syns bra oberoende från vilket håll man närmar sig avtaget.