Protokollplock 2/2009

Styrelsemöte 2/2009 hölls 18 februari 2009.

Närvarande var: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Eva och Mona

 • Anmälningsärende:
  –    31.1 Teaterresa till Fallåkers Spanska flugan. Noterade vara en lyckad teaterresa med 49 deltagare!
  –    31.1 Thomas Taimitarha uppvaktades med anledning av jämna år. Eva, Laura, Ela, Mona och Johan deltog.
  –    11.2 Suf-styrelsemöte, Cecilia och Johan deltog.
  –    17.2 Johan deltog i NylSvUf styrelsemöte på Bygdehemmet.
 • NylSvUf: Rapportblanketten har fyllts i av ordförande med hjälp av kassören. Förbundet har även skickat en evenemangskalender och Bulletinen. Vårmöte blir det 10.3. Johan ämnar delta i vårmötet, övriga intresserade kan också komma med.
 • Noterades att Suffens ekonomi inte är helt optimal.
 • Verksamhetsberättelsen: En hel del material och foton finns tillgängliga. Lite texter saknas nog ännu, men det ser lovande ut.
 • Vårmöte ordnas 24.3 kl. 19.00 på Viljan.  Annonsering 12.3 i Bbl och SiSa.
 • Bidragsansökningar: Micaela har fyllt i ansökan till Svenska Folkskolans Vänner, för barnfest och Viljan 100 år. Ansökan gick på 2500 euro.
 • Kommunalt bidragsinfo ordnas onsdagen den 4 mars kl. 18:30 i kommunstyrelsens mötesrum. 16 mars är deadline för att lämna in bidragsansökningarna. Cecilia deltar i informationstillfället (Karola och Micaela finns i reserv).
 • Bokslut för år 2008 som uppvisar ett överskott på 811,50 godkändes att föras vidare till revision och vårmöte.
 • Isplan: De nya lamporna på isplanen är nu installerade, och nu är det åtminstone rejält med belysning. Lite justeringar i belysningen bör kanske göras ännu i nästa år (gällande de äldre lamporna som ännu finns kvar). Lite synpunkter på att wc:n inte är brukbar har det framförts, men det är överhuvudtaget inte riktigt klart med principerna kring wc:n. Om tanken är att den skall vara i aktivt bruk kräver det ju att man har en plan för tömning och dylikt. Sittringen brändes upp förra året och har inte ännu reparerats.
 • Nya serveringsbestick, skålar, förläggare, handdukar, pannlappar m.m. har införskaffats efter köksinventeringen. Noterades att det saknas kaffekoppar, så alla får hålla ögonen öppna på lopptorg om man hittar likadana koppar. Köp köp!
 • Tjej-/pojkkväll eventuellt i början av maj.
 • Påskhäxträff 11.4 kl. 11. Traditionellt program.
 • Barnfest 25.4 kl. 14-16. Trollkarlen Kim Wist har bokats för festen. Laura och Eva sköter kontakten till honom.  Reklam görs bland annat i Byabladet och i skolan. Det här är Barnens 100-årskalas, så föreningen bjuder barnen på allt. Gasballonger. Hoppslott. Eventuellt även mete, lyckohjul, barnkaraoke?
 • Vargspåret har inhiberats eftersom det inte finns tillräckligt med snö.
 • Sopploppet skjuts fram till 1.3 ifall det kommit mera snö tills dess. Grunden är gjord, så vi hoppas på det bästa. Ungefär om en vecka måste slutligt beslut tas om det kan ordnas eller ej.
 • Kunde vi trots allt ordna ett NSU-mästerskap i skidning? Vi slänger bollen åt Stefan. Platser kunde vara vid skolan eller uppe vid Kotojärvi i Borgnäs.
 • Konståkningskurs: A Taimitarha håller en konståkningskurs på isplanen i Borgby för flickor i byn (typ 7-10 åringar). Första gången är inkommande söndag 22.2 kl. 14-16. Uppvisning blir det redan på fastlagstisdagen.
 • Datum för serieterränglöpningen: Micaela kollar med Stefan.
 • Fastlagsjippo 24.2 kl. 18.30: Fred H har varit i kontakt med Micaela kring arrangemangen. Allt torde nog vara under kontroll. NSU ordnar med ketchup, senap, saft och kaffe samt cd-spelare. Cecilia funderar på växelpengar. Snöskoter eller fyrhjuling kan bli aktuellt.
 • Café-Viljan 29.3 kl. 15.00: Innehållet ännu lite under arbete. Förstås uppträder Den Goda Viljan, men programmet utöver det utformas som bäst. Kaffe och lotteri ordnas. De goda viljorna aktiveras.
 • Höstdans: Högtryck var inte ledig för någotdera av våra datum, så orkestern blir San Marino & Linda som bokats till 10 oktober. Platsen är Wessmansalen. Vi måste försöka få tillgång till kökets kylutrymmen och annars också måste vi planera noggrant i och med att vi byter plats. Ett rekognoseringsbesök ordnas i början av sommaren för att planera hur vi ställer upp allting.
 • Viljan 100-år 14 november: Danielssons är bokade. Även Marianne H har reserverats för förplägnaden.
 • Byablad nr 2 görs inom snar framtid och skall komma ut ca vecka 12. Mona kör ut i Hertsby, Eva&Laura i Borgby. Info om Café Viljan, terränglöpning, vårmöte, påskhäxträff, barnfest, bordtennisresultat.
 • Videoprojektor: beslöts att föreningen införskaffar en videokanon och en duk. Johan sköter om införskaffandet. Vi håller videokanonen mobil och duken på stativ.

Följande styrelsemöte hålls den 8 mars klockan 18:30 på Viljan.