Protokollplock 3/2008

Några plock ur protokollet från styrelsemötet 18.3.2008.

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Eva, Jeanette, Mona & Thomas


Noterat:

 • Byabladet nr 2/2008 utdelades av Mona i Hertsby och Karola i Borgby 9-10.3
 • Vårmöteskallelser har publicerats i Sipoon Sanomat 13.3 och Borgåbladet 15.3. Vårmötet hålls som tidigare noterats den 26.3 kl. 19 på Viljan.
 • Arkiveringen av föreningens protokoll och övrigt material diskuterades. Det äldsta materialet finns i Sibbo Hembygdsforskningsförenings arkiv, men nyare material finns delvis på Viljan och delvis hos ordförande och sekreterare. Vi funderar på saken och frågar oss fram.
 • Revisionen genomförd, ingenting avvikande framkom.
 • Bidragsansökan till kommunen inlämnades den 11.3. Utöver de vanliga ansökningsmålen ansöktes denna gång även om vänortsbidrag.
 • Föreningens bankfack i Andelsbanken har avslutats. Det noterades vara ett överdimensionerat utrymme utan egentligt innehåll. Det viktigaste som fanns där var lagfarten för Viljans tomt, den väntar nu på slutligt förvar.
 • Fotbollsplan: De papper som P Erlund skickade in för lagfarten godkändes inte, så nu utlyses ärendet i den officiella tidningen. Kostnader för föreningen blir enligt uppgift ca 160 euro.
 • Fotbollsplanen: Bulldogs har hört sig för om de får träna på fotbollsplan två gånger per vecka under sommarmånaderna. Beslöts att det är ok på samma vilkor som tidigare år.
 • Nya värmeelement har installerats i wc:na av B Nymander.
 • Hjalmars foto har fått sin upplysning och lamporna på Viljan har överlag setts över. Det finns en del att åtgärda i salsbelysningen, bland annat har flera lysrör i taklamporna slocknat.
 • Påskhäxträff lördag 22.3. Micaela och Karola håller i trådarna, men flera får nog hjälpa till. Material har införskaffats.
 • Styrelsen befullmäktigade P Erlund att kontakta maskinföraren för en sista utjämning av is-/sandplanen under våren.
 • Jeanette aktualiserade ärendet om en längdhoppningsgrop till sandplan. Hon tar det till diskussion med de som varit aktiva kring renoveringen av planen.
 • S Majander har deltagit i Vargspårskommitténs möte, tankar har framförts om att man på grund av de snöfattiga vintrarna skulle ordna ett ersättande evenemang under annan tidpunkt som t.ex. ett cykelevenemang mellan de olika vargspårsstationerna mm. Styrelsen noterade detta till kännedom.
 • Vårbal 29.3. Anmälningar i detta skede ca 60 vilket konstaterades vara riktigt bra. Dukning, dekorering och inhandling på fredag, övriga förberedelser på lördag. Träff vid butiken fredag kl. 17.30, talko på Viljan kl. 18.
 • Café Viljan – datum ändrat till den 12 april. Kören har en workshop före tillställningen som börjar kl. 15. Sibb´birds kommer även att uppträda. Det praktiska sköts huvudsakligen av kören Den Goda Viljan. Lotterivinster mottages med glädje.
 • Teaterutfärd till Liljendalrevyn ”Homa” lördagen den 19.4. Mona har bokat Packalens buss, beslöts att deltagarna betalar 5 euro för transporten och föreningen står för resten. Trettio biljetter har vi bokat till föreställningen och för tillfället är ca 20 biljetter sålda.
 • Höstdans: Högtryck har annullerat spelningen på höstdansen. En alternativ orkester behövs alltså nu. Susanne Sonntag´s är kontaktad, men de kan bekräfta huruvida de har möjligt först om ett par veckor. Vi håller åtminstone tillsvidare fast vid datum.
 • Byafest: Byafesten ordnas i år endast som en barnfest den 16.8 kl. 15-18. Thomas och Jari uppträder med musikaliska inslag. Thomas fungerar även som konferencier. Eventuellt ett studsslott. Föreningen kan om man så önskar ordna stövelkastning i anslutning till barnfesten. Styrelsen ansåg att stövelkastningen borde ordnas ca kl. 16.30.
 • Föreningens kör Den Goda Viljan har fått en inbjudan från kören Kadri i Kuusalu att gästa dem 9-10 augusti. Vår kör har tackat ja till inbjudan.
 • Den gamla kopieringsmaskinen har förts bort eftersom den inte längre höll ihop. Utreds vad en ny ersättande maskin kan kosta.
 • En work-out maskin/skåp har donerats av en medlem. Thomas ordnar med transport.
 • Thomas införskaffar pingisnät m.m imorgon.
 • Mona noterade att det saknas en skylt med Viljans namn nere vid vägen. Styrelsen överens om att en sådan nog behövs. Mona kontaktar kommunen för att reda ut bestämmelser och direktiv.
 • Kommunen utmanar föreningar och samfund m.m. att delta i kommunens städtalko. Noterades att vi städar vårt parkområde med omgivningarna kring sandplan och fotbollsplan.
 • Verksamhetsberättelsen för år 2007 behandlades.

Följande styrelsemöte hålls den 22.4 klockan 18.30 på Viljan