Protokollplock 2/2008

Några plock ur protokollet från styrelsemötet 14.2.2008:

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Mona, Cecilia, Laura & Thomas


Noterat:

 • Verksamhetsberättelsen: Styrelsen uppmanas författa sina bidrag å det snaraste. Foton kan även skickas åt sekreteraren.
 • Vårmöte: 26.3 kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan. Sekreteraren ordnar annonser i tidningarna den 13.3.
 • Bokslut för år 2007: Bokslutet godkändes att föras vidare till revision och vårmöte.
 • Fotbollsplanen: I början av året aktualiserades att ingen lagfart ännu finns för fotbollsplanen. Pata E har forskat i riksarkivet för att hitta köpebrevet i orginal, men det har inte hittats. Man har även frågat runt i byn, men tillsvidare utan större framgång. En ansökan om lagfart har nu i alla fall lämnats in. Pata fungerar som kontaktpersson, vi följer med hur det hela utvecklar sig.
 • Isplanen: Ett fönster i omklädningsbaracken har söndrats. Problemet åtgärdas under våren.
 • Påskhäxträff ordnas den 22 mars kl. 11 på Viljan. Micaela och Karola ansvarar för arrangemangen.
 • Serieterränglöpningsdatum: löpning blir det tisdagar och torsdagar kl. 18 i maj dvs. 6.5, 8.5, 13.5, 15.5, 20.5 och mästerskapet 22.5.
 • Nytt nät till pingisbordet införskaffas. Thomas skaffar nät och eventuellt lite fler bollar och racketar.
 • Ett nytt försök till arrangerad stavgång ordnas torsdag 24 april kl. 19.
 • Det har kommit önskemål om regelbundna pingisträningar. Konstaterades att i detta skede ordnas inte regelbundna pingisträningar, men de medlemmar som önskar träna kan komma överens med Mona om träningsturer och lån av nyckel.
 • Konstaterades att inga skidlopp torde skidas i vår.
 • Vårbal 29 mars kl. 19 med Danielssons orkester. Anmälningsläget är helt dugligt för tillfället, mer folk skall ännu rekryteras! Supékort 20 euro.
 • Höstdans blir det 20.9 i A.I.V-salen med Högtryck från Åland.
 • Café Viljan ordnas den 13 april kl. 15 med kören Den Goda Viljan som huvudartist.
 • Utfärd: Någon lämplig utfärd ordnas under våren. På förslag t.ex. Liljendalrevyn eller en endagsresa någonstans.
 • Byablad nummer 2 publiceras före påsken. Marthorna skall ha en påskbasar den 16 mars och önskar medverka i Byabladet. I övrigt innehåller bladet info om aktuella evenemang.
 • Mona informerade om att det är ett litet problem på upptågande att folk bokar tid för visning av Viljan men inte sen dyker upp på överenskommen tid. Beslöts att vi inför en straffavgift på 20 euro som faktureras ifall man utan att meddela uteblir från visningen. Vi försöker med detta system till en början och fattar vid behov nya beslut senare.
 • Följande styrelsemöte hålls den 18.3.2008 klockan 18.30 på Viljan.