Protokollplock 9/07

Här följer några plock ur protokollet från styrelsemöte 9/2007 (16.10.2007):

  • Höstmöte 20.11 kl. 19.00 på Viljan. Sekreteraren sätter in kallelser i SiSa och BBL den 8.11.
  • Budget: Cecilia förbereder nästa års budget till nästa styrelsemöte. Belysning till gårdsplanen och teknik till Viljans sal tas in i budgeten. Dessutom borde man ta i beaktande att Viljans draperi småningom bör förnyas.
  • Kommunen har fakturerat för 17 ggr klippning av fotbollsplanen. Kostnad 442 euro.
  • Omklädningstaket vid isplan: Det är smutsigt och smått otrevligt vid omklädningstaket. Fimpar och skräp ligger kastade i och omkring väderskyddet. På något sätt så borde vi få renhållningen att fungera på planen och invid lekparken. I försökssyfte förs nu åtminstone ett par plåtburkar dit så får vi se hur det går.
  • Två lyckade ungdomskvällar har hållits med olika teman för flickor och pojkar. Lite justeringar i åldersgrupperna görs till kommande kvällar. I höst ordnas ännu en kväll för flickor och en för pojkar och ett gemensamt disco. Datum slås fast senare.
  • Teaterresan: Även skolan har gått in för att besöka Hundarnas Kalevala så vi är tyvärr tvungna att inhibera vår resa.
  • Frågesportsuttagningen till NylSvUf:s frågesport 12.11 på Hemgård i Södra Paipis: Eva&Laura samlar ihop ett juniorlag och vidtalar Stefan M att samla ett seniorlag. Finalen går den 25.11 kl. 15.
  • Vi väntar ännu på resultat från Söderkulladansen, men preliminär uppgifter ger vid handen att vi utförde 115 talkotimmar som skulle vara värda ca 8 euro per timme.

Följande styrelsemöte hålls den 7.11 klockan 18.30 på Viljan.