Renovering av isplanen inleds

Isplanen i Borgby utgör en del av den ”fritidspark” som dessutom består av en fotbollsplan och en lekpark. Alla dessa upprätthålls idag av Norra Sibbo Ungdomsförening. Isplanen byggdes 1984 och har sedan dess utgjort en central punkt i byn. Vintertid har planen varit i daglig användning. Dessutom utnyttjar Borgby skola isplanen i sin undervisning. Skötseln av planen sker i huvudsak genom talkoarbete. Planens mått är 60 m x 40 m.

Med tiden har olika delar av isplanen ”satt” sig och det har med åren blivit allt svårare att få planen i skrinnbart skick. Under säsongen 2006-2007 krävdes sprutning 11 gånger innan planen kunde börja användas. Det beror främst på att planen är ojämn samt att ytmaterialet är för grovt. Dessutom lyfter tjälen vintertid p.g.a. grundvattennivån ligger grunt. Detta medför farlig sprickbildning i isen. Skötseln av planen är idag mycket arbetsdryg p.g.a. nämnda problem.


För att avhjälpa dessa problem kommer nu en grundrenovering av isplanen att genomföras. Grundrenoveringen innefattar täckdikning av planen för att sänka grundvattennivån och att förse planen med ett fint ytmaterial (stendamm). Norra Sibbo Ungdomsförening har blivit beviljad 4000 € i kommunalt bidrag för att genomföra isplansrenoveringen. Föreningen kommer att satsa 2000 euro och utöver det har de föreningar som är med om att ordna Byafesten gett sitt medtycke till att 1000 euro av de gemensamma medlen används för isplansrenoveringen. Således går budgeten för renoveringen på 7000 euro.

Arbetet utförs huvudsakligen som talkoarbete av ”isplansaktiva” i Borgby och Hertsby med omnejd. Första talkot ordnas söndag 30.9. För mer information kontakta N Tåg.