Kategoriarkiv: Allmänt

Huvudkategorin

Vårmöte 2020

Regeringen har under dessa undantagstider möjliggjort det att i år hålla föreningarnas vårmöten digitalt på distans för att minska smittospridningsrisken (länk tyvärr bara på finska).

Norra Sibbo Ungdomsförenings styrelse bestämde på sitt styrelsemöte 5/2020 4.5.2020 att det är bättre att hålla vårmötet på detta vis än att skjuta upp det till en osäker tidpunkt i framtiden.

Därför sammankallar nu Norra Sibbo Ungdomsförening rf. till

Vårmöte

Tisdagen 19.5 klockan 19:00
virtuellt via Google Meet.

För att delta krävs förhandsanmälan till info@norrasibbouf.fi senast 17.5.
Instruktioner för hur mötet går till i praktiken kommer sedan som svar på anmälningen.

Föreningens verksamhet

På grund av rådande situation med COVID-19 (Coronavirus) och i enlighet med regeringens linjedragning angående begränsande av offentliga sammankomster med fler än tio personer samt FSU:s rekommendationer om uppehåll i all UF-verksamhet har Norra Sibbo Ungdomsförening rf:s styrelse inhiberat all planerad verksamhet fram till 31.5.

Föreningens vårmöte hålls när omständigheterna tillåter det. Föreningens medlemmar meddelas i god tid om den nya tidpunkten.

COVID-19:n (Coronavirus) takia vallitsevan tilanteen vuoksi ja hallituksen linjan mukaisesti yli kymmenen ihmisen julkisten kokoontumisten rajoittamisesta sekä FSU:n suosituksista keskeyttää kaikki nuorisotoiminta on Norra Sibbo ungdomsföreningenin hallitus peruuttanut kaikki suunnitellut toiminnot 31.5 saakka.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kun tilanne niin sallii. Yhdistyksen jäsenille ilmoitetaan hyvissä ajoin uudesta päivämäärästä.